Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

, a łącznie z potrąceniami na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych (art. 87 § 1 pkt 1 k.p.) - 3/5 wynagrodzenia. Od 2 czerwca 1996 r., pracodawcy na zasadzie dobrowolności dokonują potrąceń za zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych bez postępowania

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 stycznia 2007

Komornik może wszcząć egzekucję z nieruchomości na wniosek wierzyciela

oszacowania. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów. W stosunku do

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Paszport można wydać dziecku także na wniosek jednego z rodziców

Od prawie dwóch lat mieszkam z córką poza granicami. Wyszłam tu za mąż, urodziłam kolejne dziecko. Moja córka jest wpisana do mojego paszportu, który traci ważność w maju przyszłego roku. Kilka razy pisałam do ojca mojej córki z prośbą o zgodę na

Słowa kluczowe: dokument, dziecko
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Rada szkoły powstaje na wniosek rodziców lub z inicjatywy dyrektora

Czy dyrektor może odmówić powołania Rady Szkoły jeśli Rada Rodziców wystosowała wniosek o utworzenie Rady Szkoły. Jeśli nie może, to jakie kroki należy następnie podjąć, aby Radę Szkoły utworzyć.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2012

Opłaty przy zakupie użytkowania wieczystego gruntu

pytanie, należałoby sięgnąć do umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Poza informacjami mówiącymi, na jaki okres grunt jest oddawany w użytkowanie, oraz o jego przeznaczeniu powinny się w niej znajdować informacje dotyczące opłat płynących z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Możliwość zabudowania gruntu w obszarze zieleni urządzonej

nie wyznacza sposób, w jaki z gruntu dotychczas korzystano, ale sposób, w jaki właściciel faktycznie i potencjalnie zgodnie z przepisami prawa i planem zagospodarowania przestrzennego może, zgodnie ze swoją wolą z gruntu korzystać. Jak w wyrok z

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2009

Co zrobić jak pracodawca nie płaci pensji miesięcznej

- Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 września 2007

Usunięcie konarów drzewa sąsiada - skutki prawne takiego działania

/ - usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Wójt, burmistrz albo prezydent wymierza karę za usunięcie drzew lub krzewów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lipca 2007

Podział nieruchomości musi uwzględniać drogi wewnętrzne

ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również

Słowa kluczowe: podział nieruchomości
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2007

Prawo przejazdu przez cudzą nieruchomość ustanawiane jest za wynagrodzeniem

treści art. art. 145. § 1 k.c. służebność ustanawiana jest za wynagrodzeniem, tym samym zmiana dzierżawy na służebność z punktu widzenia odpłatności za korzystanie z cudzego gruntu nie ma żadnego znaczenia. Wynagrodzenie za

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2009
« Poprzednia 1 … 6  |  7  |  8  |  9  |  10 … 253 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.