Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skutki nie stawienia się świadka na rozprawię sądowej

ze ma Pani na to 7 – dniowy termin. Co do obecności na kolejnej rozprawie to może Pani złożyć wniosek o przesłuchanie Pani w miejscu pobytu lub też na odległość za pomocą urządzeń technicznych (o czym była mowa powyżej). Istniej również

Słowa kluczowe: rozprawa sądowa, świadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 1 lutego 2007

Nabycie prawa majątkowego w czasie trwania małżeństwa prowadzi co do zasady do objęcia go wspólnością małżeńską

Z chwilą spłacenia kredytu budowlanego, jakim był obciążony wynajęty od Spółdzielni Mieszkaniowej lokal użytkowy nabyłem prawo do ubiegania się o tytuł własności do tego lokalu w związku z pokryciem całkowitych kosztów jego budowy. Umowa najmu

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2010

Podatek VAT od umowy o dzieło

, fax 042 683-90-10 e-mail j.latkowski@stat.gov.pl oraz SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl). Ośrodek za odpłatnością ok. 70 zł wydaje interpretację kwalifikacji PKWiU. Załączniki do ustawy o VAT zawierają usługi zgodnie z PKWiU oraz przyporządkowane do nich

Słowa kluczowe: podatek, podatek vat, umowa o dzieło
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 października 2007

Mieszkanie otrzymane w spadku a eksmisja i prawo do zachowku

Niedawno zmarła moja mama i przepisała mojemu bratu mieszkanie jako darowiznę. Ja jestem razem z moimi dziećmi jeszcze w tym mieszkaniu zameldowana. Czy brat ma prawo mnie i dzieci wymeldować i czy coś mi się należy jako córce? Brat mieszka za

Słowa kluczowe: eksmisja, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 marca 2009

Polacy mogą wziąć rozwód także poza granicami kraju

możności złożenia zeznań w sprawie o rozwód, stanowi pozbawienie go możności obrony praw. W pozostałym zakresie możliwe jest korzystanie z pełnomocnika jakim jest adwokat lub radca prawny, który reprezentuje stronę w postępowaniu. Porady prawne

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Rejestracja pojazdu zakupionego poza granicami nie posiadającego nr VIN w dowodzie rejestracyjnym

pozostałymi dokumentami do rejestracji. Może pan także złożyć wniosek o rejestrację pojazdu z takimi dokumentami jak pan posiada a w razie odmowy (wydanej w formie decyzji administracyjnej), przysługuje Panu środek odwoławczy, w którym będzie Pan podnosił fakt

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Przekazanie zdjęć zawierających treści pornograficzne nie zawsze wyczeruje znamiona przestępstwa

wszelkim zasadom obyczajowym, moralnym, religijnym, a nawet biologicznym. Aby mówić także o odpowiedzialności karnej za prezentowanie treści pornograficznych, musi zaistnieć przesłanka publicznego prezentowania treści pornograficznych. Prezentowanie będzie

Słowa kluczowe: pornografia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Współudział wkładu mieszkaniowego stanowi także część masy spadkowej

lokatorskiego spółdzielczego na własnościowe.

Pani ojciec musi złożyć wniosek do sadu o wydanie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku. Jak sama Pani pisze, przydział był na ojca ale wkład mieszkaniowy stanowi majątek wspólny małżonków, co zgodnie z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Dostęp do rachunku bankowego współmałżonka w razie podziału majątku wspólnego

Mam zawartą z żoną intercyzę ale nie mamy jeszcze rozwodu. Oboje mamy konta bankowe, bez dostępu wzajemnego. Jaka jest procedura określenia stanu takich kont przy podziale majątku? Czy można prosić bank o jakiś oficjalny wyciąg stanu konta z dnia

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego

roszczenia poprzez wstrzymanie licytacji zajętych ruchomości komornik może dokonać ich sprzedaży. Na podstawie art. 737 Kpc, wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 71  |  72  |  73  |  74  |  75 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.