Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo członka wspólnoty mieszkaniowej do odwołania jej zarządu

nieruchomości. Ma prawo również zaskarżyć każdą uchwałę do sądu. W związku z powyższym proszę uprzejmie o wyjaśnienie jak powinno się odbywać podejmowanie uchwały we wspólnotach mieszkaniowych poprzez zbieranie podpisów. W naszej wspólnocie chodzi o uchwałę w

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2007

Likwidacja spółki jawnej

. Likwidatorzy powinni zgłosić do sądu zakończenie likwidacji oraz złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 czerwca 2007

Możliwości wejścia w stosunek najmu mieszkania komunalnego oraz mozliwość jego wykupu

, winna złożyć wniosek o wyrażenie zgody przez Gminę na cesję praw i obowiązków z umowy najmu z tej osoby na Pani rzecz. Do takiego wniosku należałoby dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wymogi jakie Gmina stawia najemcy lokalu komunalnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Jak wyegzekwować od skazanego zobowiązanie do naprawienia szkody

dłużnika ma on prowadzić egzekucję. Jeżeli dłużnik majątku nie ma, komornik egzekucję umorzy, z uwagi na jej bezskuteczność. Wówczas może Pan złożyć wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika. Jak wynika z powyższego nie ma potrzeby (poza postępowaniem

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2007

Każda osoba będąca w posiadaniu dokumentu, na żądanie sądu obowiazana jest do jego wydania

. Świadek nie jest stroną postępowania, nie może zatem wnosić o dopuszczenie określonego dowodu w postępowaniu, a jedynie informować sąd, iż jest on w posiadaniu takiego dokumentu. Sąd w takim przypadku, jeżeli uzna to za uzasadnione może zażądać jego

Słowa kluczowe: dokument
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 grudnia 2010

Podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami

Od roku jestem rozwiedziona, z winy męża (znęcał się nad rodziną, ma za to wyrok). Z małżeństwa mamy dwoje dzieci, wynajmuję z dziećmi mieszkanie, alimenty na dzieci to 500 zł. Były mąż mieszka we wspólnym domu, który przepisała nam podczas trwania

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2009

Unikanie płacenia podatku jest przestępstwem

Pewna osoba jest właścicielem mieszkania, przy czym nie mieszka w tym mieszkaniu, lecz je wynajmuje lokatorom, pobierając za to opłaty. Faktu tego nie zgłosił w Urzędzie Skarbowym i nie odprowadza z tego tytułu podatków. Ponieważ nie ma stałego

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011

Odwołanie od wykonywania czynności przez komornika sądowego

także jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych). Aby zatem egzekucja sądowa została zakończona, w opisanym stanie faktycznym konieczne jest aby wierzyciel złożył stosowny wniosek o jej umorzenie (art. 825

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2014

Wykreślenie danych z rejestru długów

Przystąpiłem do spółki cywilnej z inną osobą, przy czym wcześniejsi wspólnicy wystąpili ze spółki. Po około roku dostaliśmy informację, że spółka została dopisana do rejestru długów za zobowiązanie zaciągnie przez wcześniejszych wspólników

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 grudnia 2013

Nieodpowiednie zachowanie pracownika - odpowiedzialność cywilna i karna

, jeżeli naruszone zostały jego dobra osobiste może wnieść powództwo do sądu cywilnego z roszczeniem o zadość uczynienie. Zgodnie z art. 24 § 1 kodeksu cywilnego - Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 68  |  69  |  70  |  71  |  72 … 253 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.