Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Roszczenie wobec gminy za opóźnienie w zbyciu nieruchomości

W roku 2006 roku prezydent miasta odmówił mi zgody na sprzedaż lokalu. Byłem wieloletnim najemcą tego lokalu i złożyłem wniosek o sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Urząd wniosek przyjął i przeprowadził całą procedurę sprzedaży, łącznie z wyceną

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Związek przyczynowy pomiedzy zdarzeniem a wystąpieniem szkody jest podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej

. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Problematyka przyczynowości w prawie cywilnym jest zagadnieniem skomplikowanym, a każde zdarzenie musi podlegać indywidualnej

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

Wniosek pozwanego o separację zamiast orzeczenia rozwodu

przyjął. Na następnej rozprawie ja złożyłem wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie. Sąd wniosek przyjął. Kolejna rozprawa odbędzie się za miesiąc, gdzie będą przesłuchiwane strony. W związku z tym mam pytanie…

Słowa kluczowe: rozwód, separacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 marca 2008

Wniosek o emeryturę składany przez pełnomocnika

wniosek i kiedy? Osobiście nie będę mogła go złożyć.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kobiety ubezpieczone urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 roku, które

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2008

Wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku

Czy mogę złożyć wniosek o nabycie spadku po ciotce Zofii nie dołączając aktów stanu cywilnego rodzeństwa mojego ojca?

Winien Pan dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wszelkie posiadane dowody, z których wywodzi Pan skutki prawne

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 grudnia 2008

Wniosek o przywrócenie terminu a zażalenie

Wniosłem apelację ale Sąd wydał postanowienie o odrzuceniu apelacji z powodu jej nieopłacenia. Napisałem pismo o przywrócenie terminu, ale Sąd wezwał mnie do sprecyzowania czy jest to wniosek o przywrócenie terminu czy też jest to zażalenie. Ja

Słowa kluczowe: zażalenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 czerwca 2010

Opróżnienie lokalu mieszkalnego z niechcianego lokatora

związku z definicjami lokalu, znajdującymi się w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokalu oraz art. 238 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze. Sposób korzystania z lokalu strony winne określić w umowie, a jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Granice odszkodowania dla pracownika za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiazanie umowy o pracę

nieokreślony, został ustalony w art. 47 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem odszkodowanie, o którym mowa w art. 45 k.p. przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Art. 47 1

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Dochodzenie roszczeń od najemcy po wygaśnięciu umowy najmu

wezwania na oba adresy, tzn. tam gdzie najemca faktycznie zamieszkuje oraz na adres jego zameldowania. Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego Wynajmujący może także żądać zapłaty odszkodowania za okres, gdy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2011

Sąsiad nie zawsze może żądać usunięcia ogrodzenia postawionego na jego gruncie

przekroczenie granic nastąpiło bez winy umyślnej, co zgodnie z treścią art. 151 k.c. uniemożliwia mu żądanie przywrócenia stanu poprzedniego. Naszym zdaniem winni Państwo albo ugodowo ustalić i zapłacić odszkodowanie, ew. wykupić naruszoną część gruntu. W razie

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2009
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 253 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.