Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Unieważniony przetarg na zakup nieruchomości

wygrany przetarg doszedł do skutku.

Zgodnie z art. 93 prawa zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek

Słowa kluczowe: nieruchomość, przetarg
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Postępowanie egzekucyjne w przypadku upadłości dłużnika

chorobowe pracowników, należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego za ostatnie dwa lata, renty należne za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, ciążące na

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Jak objąć sądowenie spadek - postępowanie spadkowe

Jak wygląda postępowanie spadkowe, składam wniosek do sądu rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, a później po decyzji sądu i po uzyskaniu zgody pozostałych osób uczestniczących, które zrzekną się na mnie spadku, dysponuje

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2006

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nabywając działkę w 1993 roku, obowiązywał plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą gminy. Wszelkie zezwolenia budowlane wystawiane były zgodnie z planem zagospodarowania ogólnym gminy. Przed moją posesją miał być zieleniec o

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 maja 2007

Co zrobić ze współwłaścicielem mieszkania, który nie płaci czynszu

, w połowie brata? Czy jest jakiś sposób prawny aby nakłonić tą osobę do płacenia? Brat jest pełnoletni i pracuje. W mieszkaniu oboje mieszkamy i oboje jesteśmy zameldowani.

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 15.12.2000 roku o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2008

Eksmisja z mieszkania służbowego i nowy przydział lokalu mieszkalnego

miejsca i z ww. lokalu nie korzystam. Po wymianie wielu pism z Agencją Mieszkaniową, dano mi do zrozumienia że zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych, muszę płacić za ten lokal, pomimo że mnie tam nie ma. Powoływałem się na

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 maja 2007

Członek spółdzielni mieszkaniowej obowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

mieszkaniowej. Ponadto jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2004 roku sygn.. akt IV CK 215/04, opłaty za korzystanie z lokali powinny być tak ustalone, by odpowiadały rzeczywistym kosztom eksploatacji , przy tym jeżeli członek spółdzielni

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2011

Wcześniejsze zakończenie orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów

lub 3 k.k., a nie obejmuje wypadków orzeczenia kary dodatkowej takiego zakazu (Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 24.02.2006 roku, sygn. akt I KZP 55/05). Może Pan oczywiście wystąpić o uznanie przez sąd środka karnego za wykonanego na

Słowa kluczowe: kara, prawo jazdy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 września 2008

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć skrócone odpisu akt stanu cywilnego

nie wszystkie odpisy może Pani uzyskać. Zgodnie z ustawą, poza powyższymi odpisami aktów stanu cywilnego odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być wydane na wniosek innych osób

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 52  |  53  |  54  |  55  |  56 … 253 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.