Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo autorskie do programów komputerowych

ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 czerwca 2012

Ustalenie wysokości alimentów zobowiązanego pracującego poza granicami kraju

Złożyłam wniosek do sądu o alimenty na dziecko, ponieważ mąż nie łoży na nie (ani na rodzinę od stycznia tego roku). Problem polega na tym, iż pracuje on sezonowo za granicą od ponad 15 lat, na co nie mam dowodów potwierdzających, gdyż zabrał je z

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Fikcyjny prezes - odpowiedzialność członka zarządu

cywilna i karna. O odpowiedzialności osobistej cywilnej członek zarządu mówimy w sytuacji odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez zarządzane przez nich spółki z o.o. Zgodnie z art. 299 ksh (kodeksu spółek handlowych), jeśli egzekucja przeciwko

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 maja 2007

Kradzież energii elektrycznej stanowi przestępstwo

Od dłuższego czasu nie dawała mi spokoju wielkość płaconego rachunku za energię. Zwróciłam się o pomoc do kolegi elektryka. Odkrył, że jest do mojego licznika podłączony sąsiad. Kolega odłączył przewód, niestety okazało się, że to było podłączenie

Słowa kluczowe: kradzież energii
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Prawo współwłaściciela do dysponowania wspólnym mieszkaniem

korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Jeśli współwłaściciel uniemożliwia innym współwłaścicielom posiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej, to narusza nałożony przez art. 206 k.c. obowiązek poszanowania uprawnień pozostałych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 października 2008

Sposoby dochodzenia należności

organ egzekucyjny nie wyegzekwuje długu, wówczas zgodnie z treścią art. 913 k.p.c. można złożyć do sądu wniosek o wyjawienie majątku dłużnika. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2011

Prawo autorskie a wynagrodzenie twórcy

przeniesienie praw autorskich (pokrewnych) na inną osobę, jak i opłaty za korzystanie z utworu z tytułu umowy licencyjnej. W przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie utworu, wypłacane jest na podstawie umowy o dzieło lub umowy o pracę…

Słowa kluczowe: podatkowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 grudnia 2006

Dowód w sprawie cywilnej

media wskazujące, że uiszcza Pan opłaty za ten lokal mieszkalny, umowę o pracę zawartą z pracodawcą, na potwierdzenie faktu zatrudnienia w określonej miejscowości, korespondencję, która do Pana przychodzi na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Umocowanie do reprezentacji osoby ubezwłasnowolnionej

wniosek w sądzie pracy o przywrócenie terminu odwołania i apelację. Sąd oddalił ten wniosek i w uzasadnieniu podał, że na podstawie art.578 kpc oddala wniosek z powodu niedotrzymania terminu, gdyż jak twierdzi sąd, matka po złożeniu przyrzeczenia, w

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lipca 2007

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu

prokuratura występuje do sądu o orzeczenie aresztu tymczasowego. W przypadku, gdy oskarżony odpowiada z wolnej stopy (areszt tymczasowy nie był orzekany), są dobre rokowania co do resocjalizacji sprawcy i ma on dobrą opinię, nie był wcześniej karany - wówczas

Słowa kluczowe: karne prawo, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 maja 2006
« Poprzednia 1 … 51  |  52  |  53  |  54  |  55 … 253 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.