Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne

uprawniającego do żądania odszkodowania za korzystanie nieruchomości od chwili jej zajęcia, do czasu uprawomocnienia się decyzji o wywłaszczeniu, Ewentualnie takie odszkodowanie musiałoby być dochodzone na warunkach ogólnych z kodeksu cywilnego. Zgodnie z

Słowa kluczowe: wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 listopada 2008

Przenieść własność nieruchomości budynkowej można tylko wraz z własnością gruntu, na którym on jest usadowiona

prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Niezbędnym do uznania danego podmiotu za podatnika VAT jest ustalenie, że działa on niezależnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 maja 2010

Bezumowne przechowanie rzeczy - samochodu

kluczyki i dowód rejestracyjny. Po naprawie samochód nie został odebrany do dnia dzisiejszego. Na wielokrotne telefony przypominające o pozostawionym samochodzie, słyszałem tylko, że pojazd zostanie odebrany, choć za niedługo będzie prawie rok od

Słowa kluczowe: umowa przechowania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2007

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej

. Zgodnie z art. 545 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: 1. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie; 2. jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; 3

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości

Chcę sporządzić wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości, który zamierzam złożyć w sądzie. Bardzo proszę o poradę, czy w razie śmierci uczestników, gdy w tym wniosku ich wpiszę to ten wniosek ma szanse powodzenia, czy jest szansa, że będzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2011

Wynajmujący nie może bez rozwiązania umowy najmu uniemożliwić korzystanie z lokalu nawet gdy najemca zalega z czynszem

przypadku). Dlatego też zachowanie opisane przez Pana było bezprawne. Przysługują Panu roszczenie o naprawienie szkody majątkowej (jeśli doszło do wyrządzenia szkody w Pana majątku) jak również o zadośćuczynieniu (poprzez np. zapłatę sumy pieniężnej) za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2014

Odszkodowanie uzupełniające związane z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy

przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Odszkodowanie zgodnie z art. 47[1] K.p. przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Ograniczenia inwestycji na terenie objętym programem Natura 2000

terenu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska twierdzi więc, że teren powinien zostać wykluczony z zabudowy. Czy właścicielowi gruntu przysługuje odszkodowanie, i ewentualnie kto powinien je wypłacić?

Jedną z form ochrony przyrody jest

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2010

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie decyzji administracyjnej

stwierdzenia nieważności takiej decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie. Do odszkodowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2006

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób represjonowanych

Na mocy jakiej dokładnie ustawy mój ojciec, który był represjonowany za przynależność do organizacji niepodległościowej mógłby ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za represje, w jakiej kwocie? Kogo należy wskazać w pozwie kierowanym do

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.