Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dom wybudowany na działce nabytej przed ślubem

wybudowana na Pana gruncie będzie należeć do Pana. Wynika to z generalnej zasady prawa cywilnego, że rzeczy trwale z gruntem związane przynależą do tego gruntu (superficies solo cedit), czyli to co jest na powierzchni przypada gruntowi. Ta rzymską zasada

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 grudnia 2007

Zastrzeżona kara umowna

zobowiązaniowej, ale tylko w takim, za który on odpowiada. Prostą konsekwencją powyższego ustalenia jest konieczność zbadania, jak w ocenianym stosunku obligacyjnym kształtuje się zakres okoliczności obciążających dłużnika. Zgodnie z treścią art. 476 k.c. dłużnik

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2012

Zwrot nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość

. samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania właścicielowi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 października 2012

Długi zaciągnięte przez współmałżonka przed zawarciem związku małżeńskiego

Mąż podpisał ugodę z wierzycielem, po roku 2005. Prowadził działalność gospodarczą przed naszym małżeństwem, ja nic nie wiedziałam, o tej sprawie. Moje pytanie: czy ja odpowiadam za skutki tej ugody ? Czy można zająć moje dobra osobiste z tytułu

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Dział spadku

jaki sposób mogę odzyskać odziedziczoną część?

Jak wynika z przedstawionego przez Panią opisu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku został złożony w sądzie i sąd wydał postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku. W przypadku gdy występuje kilku

Słowa kluczowe: dział spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2006

Windykacja opłat abonamentu RTV

tym fantem zrobić, płacić czy nie?

Kwestie opłat abonamentowych regulują przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85 poz. 728). Zgodnie z przepisami ustawy za używanie odbiorników radiofonicznych oraz

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Zatarcie skazania - zwolnienie pracownika samorządowego skazanego za przestępstwo

biegnie od tego czasu, czyli najwcześniej wniosek o zatarcie skazania mógłby Pan złożyć do sądu w sierpniu 2009 roku. Co do konstrukcji umyślności przestępstwa z art. 177 kk, to jest to przestępstwo z winą tzw. mieszaną umyślno - nieumyślną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 kwietnia 2007

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika na podstawie nieprawomocnego wyroku orzekającego alimenty

również w tym zakresie środki, jeżeli dokona zajęcia wierzytelności z tytułu takiej umowy z bankiem. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym może Pani złożyć wniosek do sądu odwoławczego w postępowaniu zabezpieczającym o zmianę orzeczenia w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Dochodzenie roszczenia z weksla

zabezpieczenia , wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że z chwilą wydania nakazu zapłaty , na jego podstawie wierzyciel może złożyć wniosek do komornika o dokonanie zabezpieczenia roszczenia. Komornik w takim przypadku dokonuje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2011

Rozwiązanie umowy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków

rozwiązanie. Zasadniczo ma Pani dwa wyjścia z takiej sytuacji, tj. rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub podnajęcie lokalu osobie trzeciej, o ile w umowie nie zastrzeżono w takim przypadku zgody wynajmującego. Zgodnie z art. 688 2 k. c. bez zgody

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 40  |  41  |  42  |  43  |  44 … 253 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.