Kalendarz przedsiębiorcy: 25-09-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie umowy użyczenia

, działanie takie biorącego może być uznane za używanie rzeczy w sposób sprzeczny z umową, a tym samym może Pan złożyć oświadczenie o żądaniu zwrotu rzeczy z uwagi na używanie rzeczy w sposób sprzeczny z umową. Jeżeli takiej zgody jednak Pan udzielił, to

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Dom wybudowany na działce nabytej przed ślubem

wybudowana na Pana gruncie będzie należeć do Pana. Wynika to z generalnej zasady prawa cywilnego, że rzeczy trwale z gruntem związane przynależą do tego gruntu (superficies solo cedit), czyli to co jest na powierzchni przypada gruntowi. Ta rzymską zasada

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 grudnia 2007

Zwrot nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość

. samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania właścicielowi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 października 2012

Długi zaciągnięte przez współmałżonka przed zawarciem związku małżeńskiego

Mąż podpisał ugodę z wierzycielem, po roku 2005. Prowadził działalność gospodarczą przed naszym małżeństwem, ja nic nie wiedziałam, o tej sprawie. Moje pytanie: czy ja odpowiadam za skutki tej ugody ? Czy można zająć moje dobra osobiste z tytułu

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Dział spadku

jaki sposób mogę odzyskać odziedziczoną część?

Jak wynika z przedstawionego przez Panią opisu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku został złożony w sądzie i sąd wydał postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku. W przypadku gdy występuje kilku

Słowa kluczowe: dział spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2006

Windykacja opłat abonamentu RTV

tym fantem zrobić, płacić czy nie?

Kwestie opłat abonamentowych regulują przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85 poz. 728). Zgodnie z przepisami ustawy za używanie odbiorników radiofonicznych oraz

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Zatarcie skazania - zwolnienie pracownika samorządowego skazanego za przestępstwo

biegnie od tego czasu, czyli najwcześniej wniosek o zatarcie skazania mógłby Pan złożyć do sądu w sierpniu 2009 roku. Co do konstrukcji umyślności przestępstwa z art. 177 kk, to jest to przestępstwo z winą tzw. mieszaną umyślno - nieumyślną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 kwietnia 2007

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika na podstawie nieprawomocnego wyroku orzekającego alimenty

również w tym zakresie środki, jeżeli dokona zajęcia wierzytelności z tytułu takiej umowy z bankiem. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym może Pani złożyć wniosek do sądu odwoławczego w postępowaniu zabezpieczającym o zmianę orzeczenia w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Dochodzenie roszczenia z weksla

zabezpieczenia , wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że z chwilą wydania nakazu zapłaty , na jego podstawie wierzyciel może złożyć wniosek do komornika o dokonanie zabezpieczenia roszczenia. Komornik w takim przypadku dokonuje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2011

Rozwiązanie umowy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków

rozwiązanie. Zasadniczo ma Pani dwa wyjścia z takiej sytuacji, tj. rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub podnajęcie lokalu osobie trzeciej, o ile w umowie nie zastrzeżono w takim przypadku zgody wynajmującego. Zgodnie z art. 688 2 k. c. bez zgody

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 40  |  41  |  42  |  43  |  44 … 253 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.