Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dla swobodnego rozporządzenia majątkiem spadkowym konieczny jest także dział spadku

Mój ojciec zmarł w 2002 roku, pozostawiając testament. Dwa miesiące temu złożyłem w sądzie wniosek o ogłoszenie testamentu. Sąd dokonał tego 2 tygodnie temu. Okazało się jednak, że to nie wystarczy. O ile dobrze zrozumiałem, konieczne jest

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2010

Skazany na Karę grzywny jest ewidencjonowany w krajowym rejestrze karnym

. dane o osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Zgodnie z art. 32 pkt. 1 kodeksu karnego, grzywna jest jedną z kar przewidzianych przez przepisy kodeksu karnego (innymi karami są kary (ograniczenie wolności, pozbawienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 lutego 2009

Postępowanie przeciwegzekucyjne jako ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

znowu wpłaciłam za poprzednie zażalenie. Sąd odrzucił zażalenie, ale znowu to poprzednie. Wniosłam o uzasadnienie. Jako podstawę sąd wpisał brak opłaty. Teraz komornik ściągnął mi tą należność z konta. Co mogę zrobić?

Nie dopełniła Pani wymogów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2007

Złożyłem zawiadomienie o przestępstwie przeciwko Amber Gold i co dalej?

złożyć także do prokuratora (w postępowaniu przygotowawczym) lub do sądu (w postępowaniu sądowym) wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu (art. 87 § 1 i 88 k.p.k), jeżeli wykaże Pan, że warunki materialne nie pozwalają Panu na poniesienie kosztów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2012

Wypowiedzenie zmieniające umowy o pracę

za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. Odszkodowanie, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Każdy ze spadkobierców uprawniony jest do współposiadania rzeczy wchodzących w skład niepodzielonego spadku

. W tym przypadku należy wnieść do Sądu wniosek o ochronę posiadania, w którym pozostali współwłaściciele mogą żądać aby zostało wydane orzeczenie o korzystaniu z rzeczy oraz umożliwienie pozostałym współwłaścicielom wprowadzenie ich we współposiadanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2010

Podwyżka opłat przez spółdzielnie musi być uzasadniona

. Analogiczny przepis dotyczy osób, nie będących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Opłaty za korzystanie z lokali powinny być tak ustalone, by odpowiadały rzeczywistym kosztom eksploatacji, przy tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 września 2011

Wykorzystanie cudzego znaku towarowego w celach komercyjnych bez wymaganej zgody jest zabronione

nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Osoba która dopuszcza się naruszenia w/w autorskich praw majątkowych naraża się na odpowiedzialność

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Bezczynność organów administracyjnych nie stanowi samodzielnej przesłanki odpowiedzialności za wykroczenie

ustawach szczególnych, które przewidują odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia. Art. 27 § 2 kpwow (kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia), przewiduje jedynie tryb prywatnoskargowy składnia wniosków. Zgodnie z tym przepisem, w sprawach o

Słowa kluczowe: skarga, wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 czerwca 2007

Szkoda wyrządzona przez funkcjonariusza publicznego

skontaktowaniu się z sekretariatem sądu okazało się, że nikt z sekretariatu nie poinformował przez prawie 3 lata odpowiednich służb o uchyleniu mojego zakazu. W sekretariacie powiedziano mi ze to wina sędziego, bo nie wydal pisemnego nakazu powiadomienia o

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2007
« Poprzednia 1 … 35  |  36  |  37  |  38  |  39 … 253 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.