Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo do renty przy zatrudnieniu na czarno

pracownik - ma prawo dochodzić roszczenia o naprawienie szkody poniesionej na skutek zachowania innego podmiotu. W przedstawionej sytuacji zasadniczo można przyjąć, że pracownik może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie z powodu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 lutego 2014

Uciążliwy sąsiad

, położyć dziecka w ciągu dnia. Proszę o poradę gdzie mogę zgłosić się o pomoc. Czy mogę zwrócić się do Gminy i z jakim zapytaniem?

Opisany stan prawny może naruszać przepis art.51 § 1 Kodeksu wykroczeń zgodnie z którym, kto krzykiem, hałasem, alarmem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 kwietnia 2007

Pojęcie prawne piwnicy

związanych z nimi urządzeń budowlanych. Tym samym należy uznać je za odpowiednie do ustalenia znaczenia pojęcia piwnica wskazanego w ustawie o podatku od spadku i darowizn. Rozporządzenie podaje definicję piwnicy, przez którą należy rozumieć kondygnację

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 września 2008

Spłata części kredytu przez męża w trakcie rozowdu

bezpośrednio do dyrekcji banku z prośbą o możliwość podziału kredytu, czy pozostaje tylko droga sądowa.

Niestety dyrekcja banku raczej nie wyrazi zgody na jakiekolwiek zmiany w zakresie umowy kredytowej. Może oczywiście Pani spróbować złożyć wniosek, ale

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2007

Wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności

zakresie obrony. W tym zakresie proponujemy skorzystać z pomocy obrońcy z wyboru lub jeżeli spełnione są przesłanki, złożyć wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Zgodnie z art. 78 kodeksu postępowania karnego oskarżony, który nie ma obrońcy…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie małżeństwa i podział majątku

wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego , jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Wniosek o podział majątku wspólnego podlega opłacie w kwocie 1.000

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2007

Dla skuteczności odstąpienia od umowy konieczne jest zapłacenie odstępnego

usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Odstępne jest ściśle powiązane z prawem odstąpienia i w oderwaniu od niego nie funkcjonuje. W razie jego zastrzeżenia oświadczenie o odstąpieniu od

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Udostępnienie informacji publicznej

wiadomości i pouczeniem, że ów wykaz zostanie upubliczniony zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Czy w istocie naruszeniem jest wywieszenie wykazu w oparciu o mój wniosek przed tym terminem, czy stanowi to naruszenie prawa? Czy ustawa o finansach

Słowa kluczowe: informacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2008

Wymeldowanie z mieszkania

wymeldowaniu osoby eksmitowanej (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 06.10.2005 roku, sygn. akt II OSK 65/05). Reasumując może Pani spróbować złożyć wniosek do urzędu o wymeldowanie brata, wskazując za podstawę, że od ponad 3 miesięcy nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 listopada 2007

Obowiazki małżonków w czasie trwania sprawy rozowodowej

związanych z wychowaniem i utrzymaniem dzieci, może Pan złożyć wniosek do sądu o alimenty na dzieci. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lipca 2006
« Poprzednia 1 … 34  |  35  |  36  |  37  |  38 … 253 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.