Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozwiązanie umowy przez pracownika młodocianego

wypowiedzeniem oraz za porozumieniem stron. W przypadku wypowiedzenia należy zachować okres wypowiedzenia określony w art. 36 § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Koszty windykacji należności - czy można obciążyć nimi dłużnika?

Prowadzę działalność gospodarczą. Sprawa dotyczy firmy, od której kupowałem towar. Dwa tygodnie temu dostałem pismo nie od nich ale od firmy, która działa w ich imieniu (od firmy windykacyjnej). Zalegałem z zapłatą za faktury, zobowiązanie wobec

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Co trzeba sprawdzić kupując nieruchomość

. służebności (korzystanie w ograniczonym zakresie z nieruchomości przez osoby trzecie), dożywocia (obowiązek dożywotniego utrzymania poprzedniego właściciela w zamian za przeniesienie nieruchomości na obecnego właściciela. Wpisane są także w odpisie z księgi

Słowa kluczowe: hipoteka, prawo własności
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2006

Brak stawiennictwa oskarżonego nie tamuje rozpoznania wniosku o poddanie się karze

. o dobrowolne poddanie się karze. Zgodnie z tym przepisem prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych w Kodeksie karnym za przypisany mu występek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Zarząd może odpowiadać za zobowiązania spółki swoim majątkiem

został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało wszczęte postępowanie układowe, albo udowodni, że to nie z jego winy nie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości ani nie zostało wszczęte postępowanie układowe, lub wskaże

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2012

Nie wypłacenie pensji w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika

takiej sytuacji zrobić?

Zgodnie z art. 85 § 1 k.p. wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Termin taki określa umowa o pracę lub obowiązujący regulamin wynagradzania

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 marca 2008

Dokumenty niezbędne do dokonania darowizny nieruchomości

wymaga wniesienia opłaty. Opłaty za wypis z ewidencji wynoszą: 12 zł - za pierwszą działkę, budynek lub lokal; 6 zł – za każdą następną działkę, budynek lub lokal. W przypadku złożenia wniosku o wypis i wyrys z operatu…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2011

Orzekając o rozwodzie sąd nie musi orzekać o podziale majątku dorobkowego małżonków

uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2009

Roszczenie windykacyjne

do lat 5. W przypadku, gdy motocykl zostanie wydany, ale w stanie nie takim jak wynika z zawartej umowy o remont oraz protokołem reklamacji, może Pan zażądać zwrotu zapłaconej kwoty za naprawę lub jej części (konieczne jest pisemne wezwanie

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2007

Urlop wychowawczy w przypadku upadłości pracodawcy

W czasie przebywania na urlopie wychowawczym spółka, w której jestem zatrudniona została postawiona w stan upadłości. W marcu b. roku, na podstawie art. 32 kodeksu pracy, rozwiązano ze mną umowę o pracę za wypowiedzeniem z zastosowaniem skróconego

Słowa kluczowe: urlop, urlop wychowawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 kwietnia 2007
« Poprzednia 1 … 30  |  31  |  32  |  33  |  34 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.