Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnego

bezrobotnego oraz otrzymywania zasiłku dla osoby bezrobotnej, to zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Ustanowienie drogi koniecznej w razie nieodpowiedniego dostępu do drogi publicznej

z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2008

Dłużnik może żądać umorzenia egzekucji przyszłych rat alimentacyjnych jeżeli spłaci zaległości

Komornik na wniosek mojej żony wszczął egzekucję komorniczą zaległych alimentów. Ja w ciągu dwóch dni od otrzymania pisma od komornika o zajęciu mego wynagrodzenia, spłaciłem w całości moje zadłużenie (mam nawet teraz małą nadpłatę). Czy komornik

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Członek zarządu może odpowiadać za długi spółki własnym majątkiem

Członek zarządu nie będzie odpowiadał za te zobowiązania jeżeli wykaże, że we właściwym czasie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało wszczęte postępowanie układowe, albo udowodni, że to nie z jego winy nie został zgłoszony wniosek

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 grudnia 2012

Czy składa się zawiadomienie o przestępstwie czy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

wniosku toczy się ono z urzędu. Brak wniosku o ściganie karne powoduje przesłankę negatywną prowadzenia postępowania karnego. Ponadto w myśl art. 12 § 3 k.p.k. w postępowaniach ściganych na wniosek może być on cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 września 2012

Roszczenie regresowe Zakładu ubezpieczeniowego wobec sprawcy szkody komunikacyjnej

mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa; zbiegł z miejsca zdarzenia. W opisanym

Słowa kluczowe: roszczenie regresowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2010

Zmiany w krajowym rejestrze przedsiębiorców dotyczące zmian w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

zmianę umowy spółki, a potem zmianę w zarządzie i jakie są opłaty za powyższe czynności?

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później…

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 stycznia 2009

Brak stwierdzenia nabycia spadku powoduje konieczność przeprowadzenia dwóch postępowań spadkowych

, które uznane zostaną za spadkobierców po zmarłej będą mogły uczestniczyć w jej miejsce w postępowaniu spadkowym po zmarłym w 1985 roku ojcu (możliwy jest takze jednoczesny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz z działem spadku). Podobne

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2008

Umowa o dokształcanie

wszystko to co Pani uzyskała „od szkoły” na podstawie tej umowy o udzieleniu urlopu szkoleniowego. Oczywiście z uwagi na to, iż przepracowała pani 2/3 z tego trzyletniego okresu to ewentualne odszkodowanie dla zakładu pracy-szkoły powinno być zmiarkowane o

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Przekształcenie prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność

W sierpniu 2007 roku, złożyłem w spółdzielni mieszkaniowej wniosek o przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności w oparciu o znowelizowaną ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z nią

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 24  |  25  |  26  |  27  |  28 … 253 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.