Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot nienależnego świadczenia

Kupiłem mieszkanie u developera. Przelałem kwotę równoważną cenie mieszkania w kilku transzach na rachunek tegoż developera. Część z tej kwoty w wysokości 4000 zł zwrócono na mój rachunek jakoby z tytułu nadpłaty. Nie dociekałem czy należnie czy

Słowa kluczowe: nienależne świadczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2006

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci nie ma ograniczenia czasowego

?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej (art. 96 k.r. i o.). Obowiązek ten

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 grudnia 2007

Nie każdy może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Prowadzę sprawę koleżance na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa w związku z decyzją administracyjną. W obecnej chwili wniosłem skargę do WSA i otrzymałem pismo z WSA o ustosunkowaniu się w normach art. 35 PPSA co do pełnomocnictwa. Czy brak

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2011

Zasady naliczania odsetek przez firmę windykacyjną

Miałam dług w jednej z firm, bo nie zapłaciłam faktury. Firma ta sprzedała dług do firmy windykacyjnej. Teraz firmie windykacyjnej płacę w ratach to zobowiązanie. Mam pytanie jakie są zasady naliczania odsetek przez takie firmy? Ponadto firma

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 sierpnia 2006

Ukrywanie dokumentów przed osobą uprawnioną nosi znamiona przestępstwa

dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Niewątpliwie zatem dokumenty z postępowania sądowego jakimi dysponuje pełnomocnik stanowią dokumenty, o jakich mówi art. 276 Kk. Kolejnym znamieniem tego przestępstwa jest

Słowa kluczowe: dokument, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007

Małżonkowie różnych narodowości mogą dokonać wyboru prawa

W tym roku zawieram związek małżeński z obywatelem innego kraju UE. Ślub odbędzie się w Polsce, jednakże na stale będziemy mieszkać w Holandii. O ile dobrze się orientuje, to prawo holenderskie zakłada wspólnotę dóbr nabytych zarówno przed jak i po

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 marca 2014

Zasiedzenie nieruchomości

własności nieruchomości lub jej przygranicznych pasów. Jeżeli wnioskodawca nie dopełni tego obowiązku, a sąd nie jest w stanie z urzędu ustalić osoby zainteresowane w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia, powstaje konieczność zamieszczenia stosownego

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 marca 2007

Nie każdy krewny wstępuje w stosunek najmu po zmarłym najemcy

jest prawem podmiotowym, niezbywalnym. W opisanym przypadku możemy jedynie rozważać możliwość wstąpienia po śmierci najemcy w stosunek najmu, który to daje w następstwie uprawnienie do złożenia wniosku o wykup mieszkania od Gminy. Zgodnie z art. 691 § 1

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2008

Obowiązek utrzymania nieruchomości spoczywa na jej właścicielu

zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania oraz wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2011

Cudzoziemiec musi posiadać tytuł do nieruchomości, co nie oznacza tylko umowy najmu lokalu mieszkalnego

zameldowania i nie będzie pobierać po podpisaniu umowy najmu.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach, cudzoziemiec winien posiadać tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym przebywa lub zamierza

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009
« Poprzednia 1 … 241  |  242  |  243  |  244  |  245 … 253 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.