Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zniewaga jest karalna

się zbyt dobrze. Z korespondencji wynika, że to ja byłem stroną atakującą. Obecnie wiem, że mój przeciwnik skorzystał z pomocy adwokata i będzie chciał zawiadomić policję o przestępstwie.

Aby oceniać dane zachowanie jako zniewagę określoną w art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 września 2011

Licytacja nieruchomości dłużnika nie wymaga eksmisji

Jako wierzyciel uczestniczę w licytacji nieruchomości dłużnika. Czy przed ogłoszeniem licytacji mieszkania nie powinna mieć miejsca eksmisja lokatorów? Jest mała szansa, by ktoś kupił mieszkanie z lokatorami.

Licytacja prowadzona w trybie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2011

Zasiedzenie może nastapić tylko na rzecz samoistnego posiadacza

nieruchomości jakim jak wynika z opisu stanu faktycznego jest pański brat, może wystąpić o nabycie jej własności na podstawie zasiedzenia, zaliczając do niezbędnych okresów zasiedzenia nieruchomości jej posiadanie przez poprzednich posiadaczy (Pana rodziców i

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 listopada 2008

Zaskarżenie wyroku sądu I instancji

ogłoszenia nie było, termin ten liczy się od dnia wydania orzeczenia. Orzeczenie z uzasadnieniem doręcza się tej stronie, która w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji zażądała doręczenia. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa

Słowa kluczowe: kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Uchylona decyzja administracyjna nie ma mocy prawnej

bezprzedmiotowe) winien wydać decyzję w tym zakresie (np. gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe lub gdy strona wniosła o umorzenie). Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: decyzja administracyjna
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 października 2008

Przedawnienie wykonania kary pozbawienia wolności

odsiedzieć resztę kary, ale tego nie zrobiłem. Jak w tym przypadku wygląda moja sytuacja, jeżeli chodzi o przedawnienie wykonania kary?

Zgodnie z art. 103 § 1 pkt. 2 k.k. nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 30 lipca 2009

Współwłaściciel może zbyć swój udział w nieruchomości

?

Zgodnie z przepisem art. 198 k.c. (kodeksu cywilnego) każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Powyższe oznacza, że każdy ze współwłaścicieli może swobodnie rozporządzać swoim udziałem w rzeczy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Sąd tylko wyjątkowo może odstąpić od przesłuchania świadka na rozprawie

Zostałam powołana na świadka i zeznawałam na komendzie policji. Dodatkowo zostałam wezwana jako świadek na rozprawę sądową. W związku z ciężką chorobą zostałam przez lekarza sądowego poprzez opinie wykluczona z uczestnictwa w rozprawie, co

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 października 2012

Wkład mieszkaniowy w razie podziału majątku wspólnego małżonków liczy się w kwocie nominalnej

postanowieniu z dnia 30 sierpnia 1988 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt III CRN 72/88), w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków, wartość własnościowego prawa do lokalu określa się według cen uzyskiwanych w uczciwym obrocie. Od tak ustalonej wartości

Słowa kluczowe: wkład mieszkaniowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2009

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego

powyższym w razie nie rozliczenia się z wypłaconych przez pełnomocnika środków, spadkobiercy zmarłego mogą żądać zwrotu pobranych środków, a w razie odmowy złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia. Porady prawne

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 234  |  235  |  236  |  237  |  238 … 253 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.