Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skarga na przewlekłość postepowania prowadzonego przez dziekana uczelni wyższej

trwać 90 dni. Chcemy zwrócić się do sądu administracyjnego. Syn i tak juz stracił semestr, nie mówiąc o wpływie całej tej sytuacji na jego morale, zdrowie psychiczne i emocjonalne.

Zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. (kodeksu postępowania administracyjnego

Słowa kluczowe: skarga administracyjna
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Nie można dokonać zamiany mieszkania komunalnego na lokatorskie spółdzielcze

art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Z przepisu tego zatem wynika

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 marca 2009

Jak liczyć pełny tydzień określony w orzeczeniu sądu?

„dwa ostatnie pełne tygodnie”, zatem z orzeczenia tego wynika odmienna interpretacja niż określona w art. 110 K.c. W tym zakresie nastąpiła modyfikacja terminu, gdyż mowa jest o dwóch ostatnich tygodniach miesiąca sierpnia, które spełniają dodatkowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2012

Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może przyznać podwyżkę wynagrodzenia prezesowi spółdzielni?

Do kwestii wynagrodzenia prezesa spółdzielni mieszkaniowej odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych.

W opisie stanu

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2014

Zasiedzenie nieruchomości sankcjonuje jej nabycie bez dochowania formy

przeniesienia własności nie doszło), jedyna możliwość uregulowania stanu prawnego to złożenie wniosku o zasiedzenie nieruchomości. Zgodnie z art. 172 k. c. (kodeksu cywilnego) posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2008

Przedawnienie po uzyskaniu wyroku i wobec ukrywania majątku dłużnika

organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 grudnia 2009

Nie można przyjąć częściowo spadku a częściowo go odrzucić

spadkobiercy, odrzucającego spadek mają zstępnych i wezwania ich do udziału w sprawie jako spadkobierców ustawowych. Jeżeli chodzi o częściowe odrzucenie spadku, to zgodnie z art. 1014 § 3 k.c. poza wypadkami przewidzianymi w tym przepisie, spadkobierca nie

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2008

Współwłasność środków zgromadzonych na rachunku bankowym

spadkodawcy, a zgodnie z postanowieniem sądu o stwierdzenie nabycia spadku, Pani jest jedynym spadkobiercą. Przepisy nie określają żadnego terminu jaki należy wyznaczyć w takim wezwaniu do zapłaty. Termin ten powinien być jednak realny do dotrzymania, stąd

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 marca 2011

Wysokość alimentów w przypadku orzeczenia przez sąd

alimentacyjnego jest zatem pochodną dwóch przesłanek, czyli potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Obie te przesłanki są z sobą ściśle związane. Jeżeli chodzi o pierwszą przesłankę (usprawiedliwione potrzeby uprawnionego

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2010

Prawo do pochówku osoby bliskiej

Mój tata ma nowy nagrobek. Nikt nie poinformował mnie ani mojej mamy o zamiarze wymiany nagrobka. Zaznaczam, że jestem jedynym dzieckiem mojego ojca, moja mama jest jedyną żoną jaką miał. Przypuszczam, że zrobiła to siostra ojca, ale czy miała

Słowa kluczowe: cmentarz
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 231  |  232  |  233  |  234  |  235 … 253 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.