Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rodzeństwo nie ma prawa do zachowku

spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym (zachowek). Nie ma tu w ogóle mowy o rodzeństwie.

Obie sprawy mimo, że dotyczą podobnej materii są różne. A mianowicie treść art. 932 kc (kodeksu cywilnego) dotyczy osób powołanych z mocy

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2006

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga zachowania właściwego trybu ustawowego

?

Jakakolwiek zmiana miejscowego planu, również zmiana częściowa dotycząca chociażby samego tekstu planu, nie może być dokonana z pominięciem trybu przewidzianego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwałą rozpoczynającą procedurę

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 maja 2010

Obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniego dziecka

, że z dniem np. 01.08.2006 zaprzestaje Pan wypłacania alimentów na dotychczas uprawnionego syna. Gdyby syn jednak nie chciał zawrzeć takiej umowy, to ma Pan podstawy do wystąpienia do sądu z pozwem o uchylenie alimentów na syna, gdyż zgodnie z art. 133

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lipca 2006

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych

Proszę o odpowiedź czy mogę ubiegać się o zwrot pieniędzy. W roku 1981 otrzymałam pożyczkę z Funduszu mieszkaniowego zakładu pracy na dopełnienie wkładu mieszkaniowego obecnie likwidowałam książeczkę mieszkaniową i jak się okazało na tej

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2007

Uprawnienie gminy do naliczenia renty planistycznej

pola rolnego na inwestycyjne.

Renta planistyczna została określona w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 października 2007

Maksymalna wysokość alimentów

możliwości zarobkowych zobowiązanego. Wnosząc pozew o alimenty matka dziecka będzie musiała wykazać, jakie są koszty związane z utrzymaniem dziecka, czyli jego potrzeby. Dla sądu nie jest jednak najistotniejsze to jakie dochody zobowiązany do alimentów osiąga

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Wniesienie apelacji wymaga co do zasady uzyskania uzasadnienia wyroku

Sąd wydał wyrok w sprawie o alimenty. Nie otrzymałam wyroku, ale nie jest jeszcze on prawmocny. Sąd jedynie ustnie odczytał ten wyrok. Co mam dalej robić aby się odwołać od tego wyroku?

Zgodnie z art. 328 § 1 k.p.c. co do zasady uzasadnienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2011

Bezpodstawne wzbogacenie nie może opierać się na stosunkach umownych

. 405 k.c. i żądając 150 zł zwrotu z nabytego przez nas pierwszego mieszkania. W jaki sposób mam w takim przypadku objąć sposób obrony? Czy pozew złożony przez byłego męża o zwrot poniesionych środków nie jest sprawą przedawnioną? Czy gdyby sąd orzekł

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2010

Zmiana warunków pracy i płacy w okresie ciąży

Po 3 latach na stanowisku kierownika, bez żadnych skarg na moją pracę pracodawca dał mi do podpisania aneks zmieniający moją umowę o pracę na specjalistę, co wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia. Zagroził, że jeśli nie podpiszę tego aneksu, to

Słowa kluczowe: wypowiedzenie zmieniające
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 listopada 2007

Rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej na przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę

tego przepisu do majątku osobistego każdego z małżonków należą m. in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. W tym przepisie chodzi o taką sytuację, gdy przedmioty

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 215  |  216  |  217  |  218  |  219 … 253 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.