Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Apelacja wniesiona przez jednego ze współoskarżonych

podlega już zaskarżeniu za pomocą zwykłych środków odwoławczych. Z kolei prawomocność materialna przewiduje niedopuszczalność wszczęcia i prowadzenia od nowa postępowania już z punktu widzenia prawomocności formalnej zakończonego (zakaz ne bis in idem

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 września 2008

W przypadku spadku otrzymanego po 12 maja 2006 roku nie musisz płacić podatku od spadku

spadkowe. Z wyrokiem z sądu przed upływem 30-tu dni udałem się do urzędu skarbowego i oczywiście musieliśmy zapłacić podatek od spadku i darowizn ponieważ matka zmarła przed wejściem w życie ustawy o zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn-z takiego

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 marca 2008

Na wypowiedzenie najmu zgodę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele

nieruchomością. Czynność taka związana z zawarciem umowy najmu, jej wypowiedzeniem mogła by być uznana za nie przekraczającą zwykłego zarządu, gdyby przeznaczeniem nieruchomości było wynajmowanie lokali. W takim przypadku zawarcie umowy najmu można by uznać za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Zastaw na rzeczach wniesionych do lokalu będącego przedmiotem najmu

sytuacji), to w naszej ocenie za ten czas czynsz nie jest należy i wynajmujący winien odliczyć odpowiednią kwotę, którą powinien zwrócić z zapłaconego czynszu przez najemcę (za czas, w którym najemca nie mógł korzystać z przedmiotu najmu). Oczywiście

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2012

Właściciel nieruchomości sąsiedniej jest uczestnikiem postępowania w sprawie wydania pozwolenia budowlanego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 75 z 2002 poz 690 ze zm.) o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 156 z 2006r poz. 1118 ze zm.) Prawo budowlane. Zgodnie z § 12 ust

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 listopada 2009

Wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego

wymiarze 6 dni, co wynika z treści art. 158 k.p. (pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający). Wynika to także z Rozporządzenia

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 października 2008

Odrzucenie spadku nie prowadzi do otrzymania spadku przez określonego spadkobiercę

druga syna, czy mogę tak postąpić?

Każdy ze spadkobierców może zrzec się spadku. Zrzeczenie (oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku) może nastąpić zgodnie z treścią art. 1015 § 1 K.c. (kodeksu cywilnego) w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Udzielenie informacji na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego

Dostałem pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego aby podać informację o rachunku bankowym na jaki przelewam wynagrodzenie mojemu kontrahentowi. Czy mam udzielić takiej informacji? czy nie obowiązuje mnie tajemnica handlowa?

Zgodnie z treścią art

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 czerwca 2011

Zwolnienie chorobowe musisz dostarczyć w ciągu 7 dni

ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 stycznia 2008

Nie wszystkie pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej

Czy od pełnomocnictwa udzielonego na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy należy uiścic opłatę skarbową?

Obecnie zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku, o opłacie skarbowej, opłacie skarbowej podlega złożenie

Słowa kluczowe: opłata skarbowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 czerwca 2009
« Poprzednia 1 … 210  |  211  |  212  |  213  |  214 … 253 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.