Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział nieruchomości

jej wartości. Także mogą Państwo za zgodą teściów jak współwłaścicieli w każdej chwili znieść współwłasność przedmiotowej działki z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiących podstawową zasadę, że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2007

Ubezpieczyciel wypłaca jedynie odszkodowanie do wysokości wartości poniesionej szkody

promocji za 100 zł. Ubezpieczyciel wypłacił jedynie odszkodowanie w wysokości 100 zł, natomiast koszt naprawy wyniósł 370 zł. Czy ubezpieczyciel ma rację?

Kwestie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela określa przede wszystkim umowa

Typ: Porada
Kategoria: inne
Data utworzenia: 24 września 2011

Wykreślenie wzmianki o prowadzeniu egzekucji z księgi wieczystej

toczących się egzekucjach. Zgodnie z art. 924 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego) w razie wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika, komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

czynności jest możliwe jedynie w przypadku, gdy strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy. Wówczas należy złożyć wniosek do sadu o przywróceniu terminu do dokonania czynności. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu

Słowa kluczowe: sprzeciw, termin
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2008

Konieczność wskazania współuczestników w postępowaniu o eksmisję z lokalu mieszkalnego

uzyskał te dane od pozwanej? Jeśli nie wiem ile jest tych osób i jak się nazywają? Czy miałbym złożyć odpisy pierwotnego pozwu czy nowego z informacją o innych osobach zamieszkujących sporny lokal?

Zgodnie z ogólną zasadą postępowania cywilnego

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2009

Umowa lojalnościowa to umowa pracownika z pracodawcą o dokształcanie

, wraz z odsetkami ustawowymi. Zapis w tym zakresie należy uznać za nadużycie prawa, gdyż rozporządzenie jasno określa, że pracownik jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez zakład pracy. Nie ma zatem mowy w rozporządzeniu o należnych

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2009

Skutki prawne zawarcia umowy o kredyt wspólnie z osobą trzecią

musiał spłacać kredyt ale będzie Pan mógł domagać się zwrotu zapłaconych środków od kredytobiorcy. Uchylenie się od skutków własnego oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu Za błąd uważa się niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2010

Zniesienie współwłasności nieruchomości w postępowaniu spadkowym

w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku). Teraz ja złożyłem wniosek o nabycie spadku po mamie. Chciałem ugodowo przeprowadzić podział spadku przez notariusza, w tym celu wynająłem geodetę, który podzielił działkę gruntu. Dom od chwili spadku po

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2007

W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu ale nie rozwiązaniu

zatrudnienie i korzystanie z urlopu bezpłatnego nie będzie kwalifikowało do ubiegania się o stypendium zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych z dnia 25 maja 2005 r

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 maja 2011

Żądanie opuszczenia lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy najmu

. Oczywiście strony w każdym razie mogą porozumieć się co do rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Jeżeli takiego porozumienia brak, to zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów, jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 19  |  20  |  21  |  22  |  23 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.