Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Praca w soboty i niedzielę

rozliczeniowego - pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % za każdą godzinę pracy w święto. Powyższe zasady stosuje się niezależnie od tego, czy praca w niedzielę lub święto wynika z rozkładu czasu pracy pracownika, czy też, czy była to

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 listopada 2013

Nie wszyscy krewni mogą wstąpić w związek małżeński na gruncie prawa świeckiego i kościelnego

Interesuje mnie czy dwie osoby mogą zawrzeć związek małżeński w świetle prawa cywilnego, oraz kościelnego w sytuacji, gdy występuje między nimi pokrewieństwo. Nie są to osoby o bardzo dużym pokrewieństwie, są jednak bliskimi kuzynami. Jedna osoba

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Majątek wspólny czy odrębny małżonków

Czy pieniądze uzyskane przeze mnie ze sprzedaży domu jaki odziedziczyłem po rodzicach wchodzą do majątku wspólnego. Czy ma znaczenie że się rozwodzę i że rozwód będzie z orzeczeniem winy mojej żony?

Do majątku osobnego każdego z małżonków

Słowa kluczowe: alimenty, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Aby nie utracić bonifikaty otrzymanej przy wykupie środki ze sprzedaży należy przeznaczyć na zakup mieszkania

, reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami. Co do zasady zgodnie z art. 67 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 listopada 2008

Darowizna udziału w nieruchomości odziedziczonej dokonana przez dzieci na rzecz matki

, pobiera się opłatę stałą w kwocie 500 złotych od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2008

Oszustwo pośrednika kredytowego

uzasadnione podejrzenie popełnienie przestępstwa, wyda postanowienie o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie. Niezależnie od samej odpowiedzialności karnej, przysługuje dłużnikowi środek ochrony, w postaci powództwa przeciegzekucyjnego. Zgodnie z art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2007

Nostryfikacja dyplomu

Jak nostryfikować dyplom w Wielkiej Brytanii ?

Po uprzedniej legalizacji dyplomu w Polsce, National Academic Recognition Information Centre (NARIC) porównuje kwalifikacje zagraniczne z kwalifikacjami brytyjskimi. W tym celu za pośrednictwem

Słowa kluczowe: dyplom, nostryfikacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2007

Wnuczka może żądać zachowku po dziadkach wówczas, gdy jej rodzic nie dożyje otwarcia spadku

otwarcia spadku, a nie z chwili dokonania darowizny). Oznacza to np. w przypadku nieruchomości odrolnionych, będą one uznane za rolne (bo w czasie darowizny takie były) ale cena 1 ha będzie ustalana wg. dzisiejszej ceny. Ponadto zgodnie z art. 996 k.c

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lutego 2010

Potwierdzenie umowy darowizny przez współmałżonka

stanie się w pełni skuteczna tak, jakby jej uczestnikami byli oboje małżonkowie już w chwili jej zawarcia. Z chwilą więc potwierdzenia ustaje stan bezskuteczności zawieszonej umowy, a tym samym ustaje możliwość uznania jej za nieważną z tego tylko powodu

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2007

Komornik może zająć rachunek bankowy należący do spółki cywilnej

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Komornik zablokował konto bankowe spółki na kwotę długu jednego wspólnika. Dług ten nie ma związku z działalnością naszej spółki, lecz powstał w związku z udziałem wspólnika w innej spółce

Typ: Porada
Kategoria: egzekucja
Data utworzenia: 4 lipca 2014
« Poprzednia 1 … 204  |  205  |  206  |  207  |  208 … 253 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.