Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wyłudzenie usługi hotelowej

żądać umowy oraz pokwitowania za dokonanie zapłaty, co w obecnej sytuacji uchroniłoby Panią przed tymi zarzutami braku zapłaty. Może oczywiście Pani przesłać np. pisemne oświadczenie i poprrosić Pani koleżankę o przekazanie go na policję, gdzie wskaże

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2007

Nadużywanie alkoholu przez małżonka stanowić może przesłankę jego winy w rozkładzie małżeństwa

żądanie o nie orzekania o winie rozkładu. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 09.11.2001 roku, sygn. akt I CKN 438/00 przy uzależnieniu od alkoholu ważną

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Okres prawa żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przez Gminę zalezy od daty zawarcia umowy

zmuszeni je sprzedać w lipcu 2004 roku i obecnie, czyli w 2009 roku Urząd Miasta wystąpił o zwrot bonifikaty. Czy do umowy zawartej w 1999 roku będą miały zastosowanie przepisy nowelizacji, która w dniu 22.09.2004 roku weszła z życie? Dodaję też, że

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009

Zwrot nakładów dokonanych przez jednego ze współwłaścicieli na nieruchomość wspólną

poniesionych nakładów, nie znieśliśmy też w innej formie współwłasność, ani też w jakikolwiek inny sposób nie rozliczyliśmy wzajemnych nakładów na budowę domu z majątków odrębnych. Po sprzedaży rozwiedliśmy się bez orzekania o winie. Czy przysługuje mi

Słowa kluczowe: nakłady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Poświadczenie dziedziczenia określa krąg spadkobierców

stwierdzenie nabycia spadku można się udać do notariusza, który sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Zgodnie z art. 95a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Zasiłek rodzinny na wyspach

: zaraz po urodzeniu i zarejestrowaniu dziecka w urzędzie stanu cywilnego w przypadku, gdy dziecko mieszka z opiekunami ubiegającymi się o zasiłek w przypadku adopcji dziecka (dziecko musi mieszkać z rodzicami

Słowa kluczowe: opieka społeczna, zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2007

Przedawnienie alimentów

zapłacone. Czy mam płacić czy alimenty się przedawniły?

Roszczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 137 § 1 k.r.o. roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2013

Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży samochodu wylicytowanego na aukcji internetowej

odszkodowawczej, zawarta zaś w wyniku jego wykonania umowa finalna stanowi odrębne zdarzenie prawne. Zdarza się jednak, że zachowanie sprzeczne z regułami postępowania aukcyjnego wyjątkowo przesądza zarazem o wadliwości samej umowy na podstawie przepisów ogólnych

Słowa kluczowe: umowa, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Interctyza zamiast darowizna na rzecz współmałżonka

nieruchomości, co wynika z treści art. 33 pkt. 1 k.r.o., zgodnie z którym, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, Obecnie Pańska żona mogłaby jedynie mieć roszczenie o zwrot nakładów

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2009

Darowizna mieszkania dokonana przez ojca

, ponieważ mój tata w wieku 75 lat pragnie zawrzeć związek małżeński z kobietą o 18 lat młodszą. Moje pytanie dotyczy kwestii dziedziczenia tego mieszkania w sytuacji zawarcia przez mojego tatę związku małżeńskiego. Jakie będą prawa do tego mieszkania żony

Słowa kluczowe: darowizna, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2007
« Poprzednia 1 … 200  |  201  |  202  |  203  |  204 … 253 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.