Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Czyn nieuczciwej konkurencji

roku, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uznaje, że c zynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Ustawa określa

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2008

Jak można wykreślić wpisy w księdze wieczystej nieruchmości

oczyszczą. Co musze zrobić, jakie dokumenty złożyć i gdzie, aby uporządkować te księgi wieczyste?

W myśl przepisu art. 77 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku, (dalej u.k.w.h.) przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2010

Nie można umownie pozbawić władzy rodzicielskiej

. Przepisy prawa nie określają precyzyjnie obowiązków względem dziecka, które jeżeli zostaną zaniedbane mogą stanowić podstawę do pozbawienia władzy rodzicielskiej. Z całą pewnością w przepisie tym chodzi o całokształt obowiązków związanych z troską rodziców

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 października 2011

Zaliczenie nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego

wykonywanej pracy w tej lub innej uczelni. Czy taki dokument daje podstawę do obciążenia mnie dodatkowymi obowiązkami?

Zgodnie z art. 112a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, każdy nauczyciel akademicki składa w uczelni

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 czerwca 2012

Znęcać psychicznie można się także nad osobą obcą

stanie faktycznym zachowanie sprawcy wyczerpuję znamiona znęcania się fizycznego lub psychicznego, należy o tym fakcie zawiadomić właściwe organy ścigania, z uwagi na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jarosław Olejarz Porady

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 maja 2010

Brak podstaw do kontynuacji umowy najmu mieszkania komunalnego

ta pomimo zameldowania w spółdzielczym lokalu mieszka nadal w moim lokalu z mężem i pełnoletnim synem. Proszę o radę jakie mam szanse wymeldowania męża i syna z powodu wymeldowania sie głównego najemcy lokalu i jakie inne rozwiązanie mogą być podjęte

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 lutego 2008

Zameldowanie na pobyt stały nie ma związku z prawem do zajmowania lokalu mieszkalnego

nadaje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn.zm.) w następującym kategorią osób: obywatelom polskim zameldowanym na pobyt

Słowa kluczowe: eksmisja, PESEL, pobyt stały, umowa najmu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2012

Do zachowku doliczone są także darowizny dokonane na rzecz innych osób

za tę darowiznę nie pobierali żadnej renty ani innych świadczeń od mojego brata. Po śmierci rodziców będę dziedziczyła wraz z rodzeństwem pozostałą część majątku. Czy mam jakiekolwiek prawo do nieruchomości zapisanej darowizną bratu, w postaci

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2010

Możliwość nałożenia opłaty adiacenckiej na właściciela nieruchomości

Bardzo proszę o konkretne wyjaśnienia dot. nakładania opłaty adiacenckiej przez miasto. (co to za opłata i za co jest naliczana - wiem). Chodzi mi o wyjaśnienia dotyczące przede wszystkim tego, czy w przypadku budowy kanalizacji i dróg na osiedlu

Słowa kluczowe: adiacencka opłata
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 lipca 2009

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy ruchomych jeżeli dłużnik jest w ich współposiadaniu

przedstawienie dowodów zakupu tych ruchomości przez osobę trzecią, stanowi wystarczający argument za odstąpieniem od zajęcia tych rzeczy przez komornika. Jednakże Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lutego 1991 roku, sygn. akt. IV CR 550/90, stwierdził, że w razie

Słowa kluczowe: komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 kwietnia 2009
« Poprzednia 1 … 185  |  186  |  187  |  188  |  189 … 253 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.