Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Stroną umowy przechowania jest składający oraz przyjmujący na przechowanie

składający zobowiązany jest także do zapłaty wynagrodzenia zgodnego z umową. Oprócz zwrotu poniesionych wydatków przechowawca może domagać się także należnych odsetek. Przechowawca dla zabezpieczenia swych roszczeń może korzystać z prawa zatrzymania, o którym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2011

Zamiana mieszkań komunalnych po wypowiedzeniu umowy najmu

jedyna możliwość to wystąpienie do gminy z wnioskiem o wyrażenie zgody na spłatę całości zadłużenia i jednoczesne przywrócenie umowy najmu lub zawarcie nowej umowy najmu na przedmiotowy lokal. W sytuacji gdy umowa najmu nie zostanie zawarta (nie zostanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2010

Testament odszukany po latach

względem siebie roszczenia. W Pana przypadku może mieć Pan roszczenia o nakłady poczynione na przedmiot wchodzący w skład masy spadkowej (art. 1029 § 2 kc). Oczywiście będzie Pan musiał nakłady takie wykazać (udokumentować). Zgodnie z art. 991 § 1 kc

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Nauczyciel w uczelni niepublicznej nie korzysta z przepisów urlopowych określonych w Karcie nauczyciela

zainteresowany wystąpi ze stosownym wnioskiem o jej wydanie (art. 11a), oraz określające prawo do ochrony nauczyciela przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Organ prowadzący szkołę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Osoba trzecia może żądać zwolnienia zajętych rzeczy należących do niej w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego

. Komornik poinformował syna że mogę wnieść powództwo przeciwegzekucyjne. Komornik poinformował mnie pisemnie, że za miesiąc przeprowadzi sprzedaż zajętych ruchomości. Proszę o informację co powinno zawierać powództwo przeciwegzekucyjne, jakie załączniki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Na należy zachowek uprawnionego należy zaliczyć także darowizny jakie otrzymał od spadkodawcy

, a według cen z chwili ustalania zachowku. Oznacza to, że obliczanie zachowku następuje na podstawie wartości spadku ustalonej według cen z daty orzekania o roszczeniach z tego tytułu. W myśl art. 1000 § 1 k.c. jeżeli uprawniony nie może

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2010

Niedopuszczalność drogi sądowej stanowi bezwzględną przesłankę odwoławczą

W trakcie postępowania sądowego pozwany zwrócił uwagę, że po doręczeniu mu pozwu wystąpił brak drogi sądowej. Pozwany na okoliczność wykazania braku istnienia roszczenia złożył wnioski o przeprowadzenie dowodu z dokumentów opinii biegłego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie ochronią przepisy dotyczące konsumentów

długi okres wypowiedzenia, więc z tego powodu, że w stosunku do konsumentów ten okres jest krótszy, nie może Pan żądać skrócenia okresu wypowiedzenia. Naszym zdaniem jedynie może Pan wnosić o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w krótszym okresie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2011

Wykup mieszkania komunalnego a skutki zbycia

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski

i posługiwania się nim określa ustawa z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1314 ) - zwaną dalej ustawą o NIP, która weszła w życie z dniem 01.01.1996 r. Obecnie

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2013
« Poprzednia 1 … 183  |  184  |  185  |  186  |  187 … 253 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.