Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uciążliwy zakład w sąsiedztwie

Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty. Mam pytanie w związku z tym - czy musimy to zrobić przez Starostę, czy możemy odwołanie wysłać bezpośrednio do Kolegium? Czy są przepisy mówiące o tym gdzie mogą powstawać miejsca postojowe (w tym przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 września 2007

Obowiazek alimentacyjny względem małoletnich dzieci obciąża matkę i ojca

zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Również art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku, o spółdzielniach mieszkaniowych stwierdza, że za opłaty odpowiadają solidarnie

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2008

Ogłoszenie upadłości przez dłużnika może stanowić jedyne rozwiazanie problemu zadłużenia

wynagrodzenia za pracę, zajęcia samochodu, rachunku bankowego lub sprzedaży nieruchomości. Jak komornik nic nie jest w stanie wyegzekwować wydaje postanowienie o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności. Postanowienie takie jest bardzo istotne dla

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2006

Służebność drogi koniecznej winna być wpisana do księgi wieczystej

bowiem o prawną gwarancję dostępu nieruchomości do drogi publicznej, a obecnie takiej prawnej gwarancji nie ma. Należy ponadto pamiętać, że służebność drogi koniecznej zawsze jest dokonywana za opłatą, a ponadto zgodnie z art. 293 § 1 k.c

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 marca 2008

Jak nie dopuścić do zasiedzenia nieruchomości przez osoby trzecie?

doszło do tego, że po 30 latach od śmierci spadkodawcy, obecni dzicy użytkownicy wystąpią do sądu o zasiedzenie nieruchomości w złej wierze. Obecnie ja opłacam wszelkie podatki od nieruchomości.

Aby doszło do zasiedzenia, zgodnie z art. 172 § 1 k.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

określonego terminu zawitego wygasa z chwilą upływu terminu, co sąd (inaczej niż przy przedawnieniu) zawsze uwzględnia z urzędu. Skutkiem uznania umowy, o której mowa w art. 59 k.c., za bezskuteczną wobec uprawnionego nie jest nieważność umowy (a co

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2009

Zwrot nienależnego świadczenia po uchyleniu obowiązku alimentacyjnego

Złożyłem pozew do sądu o ustanie obowiązku alimentacyjnego. Zapadł prawomocny wyrok uchylający ten obowiązek. Wyrokiem sądu obowiązek alimentacyjny został uchylony z datą wcześniejszą, niż dzień, w którym zapadł wyrok. Chciałbym odzyskać alimenty

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2009

Zasiedzenie - sposób na nabycie własności nieruchomości

. SN z 7 maja 1986 r., III CRN 60/86, OSNC 1987/9/138). Jeśli zaś chodzi o nieprzerywalność posiadania, to art. 340 kodeksu cywilnego wprowadza domniemanie ciągłości posiadania i stanowi, że niemożność posiadania wywołana przez przeszkodę przemijającą

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2008

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci po ukończeniu 65 roku życia

ubezpieczenia. Ponadto dodatkowe postanowienia mogą zostać zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zgodnie z art. 12a ust. 10 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku, o działalności ubezpieczeniowej, ogólne warunku ubezpieczenia określają w szczególności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2008

Zniszczenie cudzego dokumentu, może stanowić przesłankę odpowiedzialności karnej

, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Z punktu widzenia zatem odpowiedzialności karnej sprawcy, za zniszczenie uszkadzanie, czynienie bezużytecznym, ukrywanie lub

Słowa kluczowe: dokument, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 … 168  |  169  |  170  |  171  |  172 … 253 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.