Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zgłoszenie wierzytelności po odstąpieniu od umowy zawartej z upadłym

2007 roku, sygn. akt IV CSK 221/06 Sąd Najwyższy stwierdził, że roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jest wyłączone, jeżeli istnieje ustawowo sprecyzowane roszczenie o wykonanie zobowiązania, w takim wypadku, bowiem brak jednej z podstawowych

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Jak postępować z firmą windykacyjną domagającą sie zapłaty

domagać się nadal zapłaty, to skierowanie sprawy do sądu. W postępowaniu tym konieczne będzie wykazanie, że doszło do zawarcia umowy zgodnie z którą zobowiązany był Pan do zapłaty wynagrodzenia. Umowa taka nie musi być zawarta na piśmie ale wierzyciel

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 listopada 2013

Rodzice mogą się zwolnić z obowiązku alimentacji na pełnoletnie dziecko

Moja córka, która obecnie pełnoletnia i po studiach inżynierskich wspólnie z moją byłą żoną znęcały się nade mną. Z tych względów wyprowadziłem się z domu. Obecnie jestem po rozwodzie, a córka wystąpiła o alimenty. Czy jej zachowanie - naruszanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 listopada 2013

Każdy z małżonków może powołać drugiego współmałżonka do spadku

Z żoną jesteśmy współwłaścicielami mieszkania (notarialnie) w zespole spółdzielni mieszkaniowej. W razie śmierci jednego z nas, druga osoba musiałaby podjąć kłopotliwe starania (sądowe?) o uzyskania prawa własności całego mieszkania. Czy jest sposób

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Zawieszenie wykonania kary z uwagi na stan zdrowia skazanego

) miesięcy pozbawienia wolności. W przyszłości natomiast - gdy odbędzie Pan połowę wymierzonej kary pozbawienia wolności - to będzie mógł Pan wystąpić z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary lecz na podstawie art. 77

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 maja 2014

Nieważność czynności prawnej z uwagi na brak świadomości

osoba składająca oświadczenie woli, a nie z okoliczności zewnętrznych, w jakich osoba ta się znalazła. Tym samym należałoby w niniejszej sprawie na podstawie art. 189 k.p.c. wnieść powództwo o ustalenie czy w chwili składania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2014

Jak ustanowić rozdzielność majątkową bez rozwodu lub separacji

zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika…

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 grudnia 2008

Cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu nie zwalnia od jego spłaty

, ponosi on odpowiedzialność względem banku (jako nabywcy wierzytelności) za takie działanie. Bank oczywiście może z tytułu dokonanej cesji żądać zapłaty przysługujących Panu środków o ile są one wymagalne (termin ich płatności nadszedł), jednakże jeżeli

Słowa kluczowe: cesja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008

Dostęp do tajemnicy państwowej osoby wobec której umorzono warunkowo postępowanie karne

stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych, nie mogą być dopuszczone do pracy lub pełnienia służby na stanowisku albo do wykonywania prac zleconych, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, osoby skazane

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Zachowek przysługuje w pierwszej kolejności dzieciom spadkodawcy

tym terminie spadkobierca ustawowy winien złożyć odpowiednie oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeżeli w terminie tych 6 miesięcy spadkodawca nie złoży odpowiedniego oświadczenia przed sądem lub notariuszem, wówczas z mocy ustawy staje się

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009
« Poprzednia 1 … 158  |  159  |  160  |  161  |  162 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.