Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny zwolnione jest z podatku dochodowego

. Jeżeli chodzi o kwestie ewentualnego podatku dochodowego od takiego nieodpłatnego świadczenia, to zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.), wartość otrzymanych świadczeń w

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 stycznia 2010

Likwidacja spółki jawnej - obowiazki likwidatorów i wspólników związane z likwidacją

, wówczas nie ma konieczności sporządzania całego sprawozdania finansowego, przygotowuje się wówczas tylko bilans zamknięcia. Bilans sporządza się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Stanowi on syntetyczne zestawienie w ujęciu wartościowym

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2010

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu i wymeldowanie osoby korzystającej z lokalu

ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Darowizna nieruchomości dokonana na rzecz jednego z dzieci

działki i w jaki sposób?

Darczyńcy mogą swobodnie decydować o tym w jakim zakresie oraz jaką osobę chcą obdarować. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym w zakresie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

W połowie 2010 roku zakupiłem przez portal aukcyjny allegro pojazd, którego do tej pory nie posiadam, ponieważ właściciel nie chce mi go sprzedać i wydać. Właściciel pojazdu wystawił go na aukcji z odbiorem osobistym i o za 100zl. W tytule było

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Zwolnienie spadkobiercy z obowiązku zaliczenia darowizny na schedę spadkową

Moja matka za życia darowała mieszkanie na rzecz mojej siostry. W umowie darowizny jest zapis, że darowizna zwolniona jest od obowiązku zaliczenia jej na schedę spadkową. Co to oznacza?

Pojęcie zaliczenia ma schedę spadkową wiąże się z działem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2011

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uiszczania należności publicznoprawnych

gospodarczej. Jednakże zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, wprowadzone zostały zasady ewidencji podatników, płatników podatków, a także płatników składek na ubezpieczenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 lipca 2011

Rozdzielność majątkowa nie powoduje zwolnienia z długów zaciagniętych przez współmałżonka

oświadczenia o ustaniu wspólności majątkowej. W przypadku natomiast sądownego zniesienia współwłasności na podstawie art. 52 § 1 k.r.o., rozprawa może się odbyć także podczas nieobecności współmałżonka – należy zażądać tego w powództwie. Z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2011

Sprzedaż mieszkania skutkować może utratą świadczeń z pomocy społecznej

w banku.

Zgodnie z art. 18 przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych środków publicznych - świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pilęgnacyjno-opiekuńczym lub w

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 września 2012

Kurator nie korzysta z ochrony prawnej jeżeli przekracza swoje uprawnienia

wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Zgodnie z przepisem art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych, wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do odwiedzania w godzinach od 700 do 2200 osób

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 157  |  158  |  159  |  160  |  161 … 253 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.