Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność karna za ucieczkę z miejsca wypadku - zdarzenia.

ratunkowych), nie jest tożsame ze zbiegnięciem (czyli pojęciem ucieczki w zapytaniu). Decydujące o tym, czy oddalenie się będzie uznane za zbiegniecie, decydować będzie zamiar oraz okoliczności oddalenia się sprawcy. Zgodnie z art. 178 k.k. sąd

Słowa kluczowe: karne prawo, wypadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 30 marca 2008

Egzekucja wynagrodzenia za pracę związana z koniecznością zaspokojenia potrzeb rodziny

zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny. Komornik prowadzi w dalszym ciągu sprawę pod starą sygnaturą akt. Wydaje mi się, że postępowanie zabezpieczające regulują inne przepisy niż przepisy alimentacyjne. Złożyłem odrębny wniosek o umorzenie postępowania

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Kara za jazdę na gapę przedawnia się z upływem roku

Dostałem pozew z sądu obejmujący zapłatę kary za jazdę bez biletu. Kara była nałożona na mnie ponad 2 lata temu, czy muszę zapłacić tą karę wraz z kosztami sądowymi, czy nie przedawniła się ta kara? Ile wynosi okres przedawnienia? Czy po

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2013

Gmina informuje lokatora z orzeczoną eksmisją o przyznaniu lokalu socjalnego

opróżnienia. Może jadnak Pani także samodzielnie zabiegać o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego lub socjalnego z Gminą, jak również może Pani na wolnym rynku zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego. Nalezy jednak zaznaczyć, że zajmowanie lokalu

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2008

Zasady pobierania i wysokość opłat w uczelni niepublicznej określa organ wskazany w jej statucie

z dnia 27.07.2005 r. o szkolnictwie wyższym , uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich. Wysokość

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 stycznia 2011

W razie niedostarczenia lokalu socjalnego dla eksmitowanego właściciel mieszkania może żądać odszkodowania

socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie właścicielowi mieszkania w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 kwietnia 2009

Odpłatne zniesienie współwłasności stanowi przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych

cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się wydatki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2012

Budowa nieruchomości na cudzym gruncie stanowić może podstawę do opodatkowania

nie przepisując działki?

Zgodnie z łacińską zasadą prawną superficies solo cedit (to co na powierzchni przypada właścicielowi gruntu),wszelkie zabudowania dokonane na gruncie stanowią własność właściciela gruntu. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie

Słowa kluczowe: budynek, darwoizna, grunt, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 lipca 2012

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Jestem członkiem zarządu oraz wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie złożyłem rezygnację powiadamiając drugiego członka zarządu o mojej rezygnacji z funkcji członka zarządu. Czy jeżeli ten członek ten nie odebrał mego pisma z

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2013

Prawo do ulgi podatkowej przysługuje pod warunkiem wydatkowania przychodu po dacie jego uzyskania

udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 131, grunt ten

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 13  |  14  |  15  |  16  |  17 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.