Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu

- Izba Pracy, z dnia 05.12.2006 roku sygn. akt II PK 112/06 ustawowe przesłanki mobbingu muszą być spełnione łącznie i powinny być wykazane przez pracownika. Postępowanie pracodawcy w przypadku lobbingu może zawierać bardzo różne postacie. Za

Słowa kluczowe: mobbing
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 czerwca 2010

Majątek spółki cywilnej stanowi majątek odrębny małżonka

majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli chodzi o prowadzona przez Panią działalność gospodarczą to bezsporne jest, że dochody uzyskiwane przez małżonka z prowadzonej

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lutego 2013

Choroba zawodowa

Często choruję na kręgosłup, co związane jest z moją pracą. Ostatnio po okresie zwolnienia musiałam przechodzić badania lekarskie dopuszczające mnie do pracy na dotychczasowym stanowisku. Czy mam prawo starać się o uznanie mojej choroby za chorobę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Zmiana powództwa podczas trwania procesu sądowego jest dopuszczalna pod pewnymi warunkami

zł wystąpi z nowym wyższym roszczeniem, jednakże należy pamiętać, że zmiana ta nie może pociągać za sobą zmiany właściwości sądu. Jeżeli obecnie sprawa toczy się w sądzie rejonowym, to co do zasady właściwym jest sąd rejonowy, który orzeka w sprawach

Słowa kluczowe: powództwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lutego 2009

Ryczałt na jazdy lokalne udzielany pracownikowi przez pracodawcę

, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Kwotę ustalonego ryczałtu, zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 lipca 2010

Zakończenie działalności gospodarczej z długami - kiedy przedawnią się roszczenia wierzycieli

, postępowanie przed sądem administracyjnym, w związku z wniesieniem skargi - na czas trwania tych postępowań. Środkiem egzekucyjnym (czynnością egzekucyjną) jest w świetle ustawy egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Rozwód w Anglii

rozdzielność nie dotyczy majątku w innych krajach UE?

Sądy w Anglii i Walii zawsze stosują prawo Anglii i Walii do spraw wnoszonych do tych sądów. Na mocy przepisów Ustawy z 1973 r. o Postępowaniu w sprawach domicylu i małżeńskich (the Domicile and

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 11 października 2007

Rozporządzenie testamentowe - zapis

stwierdzić, iż powyższe roszczenie z tytułu zapisu w części za okres 17 lat uległo przedawnieniu. Roszczenia o zapłatę z ostatnich 5 lat zapisu nie uległy jeszcze przedawnieniu, w związku z czym siostra może domagać się od Pani/a ojca tejże zapłaty o

Słowa kluczowe: spadek, zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 stycznia 2007

Ochrona wizerunku osoby

publikowana. Zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego wizerunek człowieka jest zaliczany do jego dóbr osobistych i podlega ochronie. Także artykuł 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze

Słowa kluczowe: wizerunek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 grudnia 2009

Dwa razy zawarta umowa ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów

za złożone z chwilą gdy doszło do tej osoby, a więc do PZU i w taki sposób, żeby mogła się zapoznać z treścią. Jak napisali - biorąc pod uwagę, iż pana oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia wpłynęło do inspektoratu PZU w dniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2007
« Poprzednia 1 … 143  |  144  |  145  |  146  |  147 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.