Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Niezgodność umowy z ogólnymi warunkami ubezpieczenia

samym, przy zaistnieniu przesłanek z k.p. za pracownika mogą być uznane także te osoby, które kwalifikują się do zastosowania powyższej definicji stosunku pracy. Reasumując, w powyższej sprawie proponujemy zwrócić się do ubezpieczyciela o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Eksmisja byłego małżonka po rozwodzie z mieszkania

możliwe? W jaki sposób ona może się go pozbyć?

Jak wynika z opisu zgodnie z art. 58 § 2 zd. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekł w wyroku rozwodowym o eksmisji. Jest to możliwe w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 października 2008

Renta z tytułu niezdolności do pracy

, jeżeli w wyniku badania lekarskiego ustalono zmianę stopnia niezdolności do pracy, brak tej niezdolności lub jej ponowne powstanie. Pracodawca jest obowiązany do przygotowania, za zgodą pracownika, wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy i

Słowa kluczowe: renta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Sprostowanie protokołu z rozprawy sądowej jest ograniczone

całkowicie wyrwane z kontekstu. Co mogę zrobić, czy można sprostować moje zeznania?

Pozostaje Panu jedynie sporządzenie pisma procesowego z odpowiednimi wyjaśnieniami. Może Pan w tym piśmie wskazać na te elementy jakie nie zostały poruszone na rozprawie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Odwołanie darowizny z powodu niewdzięczności obdarowanego

zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy, np. przeciwko zdrowiu, życiu, czci, mieniu oraz o naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą - np

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2009

Żona dziedziczy po mężu z mocy prawa

o podziale po 1/3 dla żony i po 1/3 dla dwójki dzieci z pierwszego małżeństwa, czy dobrze?

Przedmiotowe własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, stanowiło majątek odrębny Pana ojca, stąd w całości weszło ono do masy spadkowej, po jego śmierci

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2009

Egzekucja z rachunku bankowego wspólników spółki cywilnej

przez urząd skarbowy odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (u.p.e.a.). Zgodnie z art. 81 § 1a u.p.e.a. zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunku bankowego

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 grudnia 2009

Przedawnienie należności z tytułu niezapłaconego rachunku

przedawnienie?

Zgodnie z treścią art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Odpowiedzialność karna z tytułu gróźby bezprawnej

dyscyplinarnego. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym naszym zdaniem powinien Pan zawiadomić o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa organy ścigania, nie obawiając się o ewentualną odpowiedzialność karną z tytułu gróźb bezprawnych

Słowa kluczowe: groźba
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 czerwca 2010

Przedawnienie roszczeń z tytułu najmu lokalu

obciążać tym długiem, wezwanie było na nazwisko nieżyjącego, czy dług z tytułu czynszu za najem lokalu nie przedawnia się po okresie 3 lat?

Przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie określonego prawem czasu dłużnik, może odmówić zapłaty

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 127  |  128  |  129  |  130  |  131 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.