Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Konsul może poświadczyć urzędowo pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Zgodnie z art. 1015. § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) oświadczenie o przyjęciu lub…

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2009

Spłata zobowiązania z pominięciem firmy windykacyjnej

ugodowej spłaty. W ugodzie może Pan zaproponować spłatę samej należności głównej bez odsetek. Firma windykacyjna jeżeli jest wierzycielem kupiła Pana dług za kilka procent jego wartości, stąd może przystać na Pana propozycję. Z Bankiem jest gorzej gdyż Bank

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Szkoda w związku z przewozem osób

kodeksu cywilnego Roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, kiedy miał być wykonany. Posiadacz pojazdu (za niego z tytułu polisy OC zakład ubezpieczeń

Słowa kluczowe: szkoda, ubezpieczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 października 2006

Zwrot zaliczki w związku z rozwiązaniem umowy

budowie. Stwierdził, że bez takich wizyt nie podejmie się realizacji projektu i za każdą wizytę zażądał dodatkowej zapłaty. Dodam, że wcześniej o takich kosztach nie wspominał. Ponieważ chciałbym wycofać się z tej umowy, gdyż żądania architekta oznaczają

Słowa kluczowe: zadatek, zaliczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2006

Odwołanie darowizny z uwagi na niewdzięczność obdarowanego

(sygn. akt. I ACa 60/05), przez pojęcie "rażącej niewdzięczności" należy rozumieć tylko takie czynności obdarowanego - działania lub zaniechania, które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2009

Przedawnienie roszczenia związanego z jadą na gapę

roku nastąpiło przedawnienie roszczenia o zapłatę za przewóz. Potwierdził to także Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 11.04.1996 roku sygn. akt I ACr 158/96 stwierdzając, że przedawnienie roszczeń z tytułu zapłaty należności przewozowych

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 sierpnia 2010

Oddalenie apelacji z powodu jej niewłaściwego opłacenia

terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy taki wniosek nie był zgłoszony – od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej prezes sądu może

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 marca 2007

Jaka forma umowy z firmą zagraniczną

Jestem pracownikiem zatrudnionym na umowę o prace, pracodawca opłaca ZUS i wszelkie inne opłaty wynikające z tej umowy. Nie posiadam działalności gospodarczej. Zamierzam wykonać pewna prace dla innej firmy, która zarejestrowana jest za granica

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Spłata kredytu mieszkaniowego małżonka z majątku wspólnego

Mam pytanie odnośnie podziału majątku po rozwodzie. Przed ślubem nabyłam mieszkanie. Właścicielami nieruchomości są również moje nieletnie dzieci z pierwszego małżeństwa (współwłaścicielami zostały w drodze dziedziczenia). Wychodząc ponownie za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2007

Oskarżyciel posiłkowy lub powództwo z oskarżenia prywatnego

kolejną sprawę?

Zgodnie z art. 53 kpk (kodeksu postępowania karnego), pokrzywdzonemu przysługuje uprawnienie do występowania w sprawie jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego, przy czym uprawnienie to przysługuje tylko w sprawach o

Słowa kluczowe: oskarżyciel, powód, powództwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 125  |  126  |  127  |  128  |  129 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.