Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zaliczka alimentacyjna po 18 roku życia

, za osobę uczącą się jest uznawana osoba, uczącą się, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (jt. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 13 Ustawy z dnia 28 listopada

Słowa kluczowe: alimenty, zaliczka
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 października 2007

Obowiazek meldunkowy - wymeldowanie współwłaściciela mieszkania

ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku, o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dalej ustawa). Zgodnie z art. 15 pkt. 1 ustawy - osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 grudnia 2006

W razie śmierci najemcy członkowie najbliższej rodziny mogą wejść w stosunek najmu z mocy prawa

sytuacji? Czy mam jakiekolwiek szanse na zachowanie tego mieszkania?

Ustawa z dnia 02.06.1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych powierzyła gminom zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej oraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Należności wobec ZUS z tytułu składek przedawniają się z upływem lat 10

Mam pytanie dot. przedawnienia zobowiązania ze składek ZUS. Do stycznia 2005 roku byłem wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka ta nie uregulowała zaległości w składkach ZUS za lata 2003-2004. Czy w związku z art. 115 i 118 Ordynacji Podatkowej Zakład

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Wynagrodzenie członka zarządu wypłacane na podstawie powołania

nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Ponadto w myśl art. 13 pkt 9 za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lipca 2012

Brak wpisu w rejestrze karnym po zatarciu skazania

miesięcy od zakończenia okresu próby. W efekcie okres próby zakończył się w 2006r., a więc najpóźniej Pana skazanie uległo zatarciu w 2007r.. ( w zależności od szczegółowej daty w której zapadł wyrok ). Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe a

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 grudnia 2013

Podwyżka czynszu w mieszkaniu komunalnym przejętym przez osobę fizyczną

ten nie chce podpisać umowy na wyższy niż dotychczasowy (od 5 lat nie rewaloryzowany czynsz). Co mogę zrobić?

Kwestie związane z podnoszeniem czynszu oraz wypowiedzeniem umowy najmu, określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw

Słowa kluczowe: czynsz, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Egzekucja administracyjna

Czy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny może wystawiać sobie tytuły na każdą część składki ZUS?

Egzekucja administracyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 czerwca 2006

Pracodawca ma obowiązek potwierdzić zawarcie umowy o pracę na piśmie

będzie musiał mi zapłacić wynagrodzenie za okres od października 2009 roku do końca trwania sporu?

Zgodnie z art. 22 § 2 k.p. (kodeksu pracy), umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej

Słowa kluczowe: pracodawca, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Majątek odrębny małżonka w czasie trwania małżeństwa

moje dziecko), natomiast wszystkie inne dobra które zgromadziliśmy i będziemy gromadzić będą juz wspólne. Czy w związku z tym muszę notarialnie to uwarunkować? Co w przypadku, kiedy będę chciała sprzedać to mieszkanie i np. kupić za te pieniądze wspólne

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 121  |  122  |  123  |  124  |  125 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.