Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odszkodowanie jako majątek odrębny małżonków

odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Własność budynku wybudowanego na gruncie wchodzącym w skład majątku odrębnego małżonka

odrębny. Jeżeli chodzi o nieruchomość wybudowaną na takim gruncie, to co do zasady nieruchomość taka (budynkowa) należy także do Pana majątku odrębnego. Wynika to z generalnej zasady prawa cywilnego, że rzeczy trwale z gruntem związane przynależą do tego

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2013

Prawo do żądania zwrotu za poniesione nakłady na cudzą nieruchomość

. Mieszkaliśmy tam kilka lat zgodnie z zawartą umową najmu. Umowa określa miesięczny czynsz, płacony znajomej za dzierżawę gruntu pod dom, oraz ta sama Umowa przewiduje rozbiórkę domu i przewiezienie (jest z bali drewnianych, więc to nie problem) na naszą działkę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Autor fotografii może domagać się odszkodowania

wynagrodzenia. Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w wyroku z dnia 21 października 2011 roku sygn. akt IV CSK 133/11 stwierdził jednak, że przewidziane w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych odszkodowanie z

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 września 2012

Wywłaszczenie nieruchomości

wywłaszczenie należy się odszkodowanie. Podobnie stanowi obecnie obowiązująca ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku (art. 128). Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej mówi jasno, iż wywłaszczenie jest możliwe jedynie za słusznym odszkodowaniem. Mając

Słowa kluczowe: nieruchomość, wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 sierpnia 2007

Do czasu działu spadku każdemu ze spadkobierców przysługują na równi przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku

do spadku nie ma zastosowania art. 224 k.c. Sąd stwierdził, że roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy o zwrot pożytków, o odszkodowanie za zużycie lub pogorszenie rzeczy oraz usunięcie skutków dokonanych…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 kwietnia 2010

Deweloper odpowiada za wykonanie budynku zgodnie z odpowiednimi przepisami i projektem budowlanym

ocenić możliwość wystąpienia z odpowiednim żądaniem do dewelopera. Niezależnie powinni Państwo także zawiadomić sprzedawcę (dewelopera) o wadzie jaką jest złe wykonanie przyłącza energetycznego i wezwać go na piśmie (listem poleconym za zwrotnym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2013

Budowa budynku na cudzym gruncie

terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

Słowa kluczowe: pozwolenie na budowę
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 maja 2007

Użytkownik wieczysty nieruchomości nie jest jej właścicielem

na nim budynkiem i innymi częściami składowymi, które stanowią własność użytkownika. Własność ta wygasa wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczystego, za co użytkownik otrzymuje przewidziane w umowie wynagrodzenie. W celu ustalenia, o jakiego rzędu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Skazanie za popełnione przestępstwo jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę

bez wypowiedzenia i wygaśnięcie stosunku pracy z mianowania z pracownikiem samorządowym następuje na podstawie ustawy z dnia 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, właściwy organ lub osoba niezwłocznie rozwiązuje

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2007
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 253 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.