Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jednomyślna uchwała wspólników może określić inny sposób zakończenia działalności spółki jawnej

niż likwidacja czynią wspólnicy w uchwale (o ile nie określono ich w umowie spółki). Po podjęciu uchwały wszystkich wspólników, należy dokonać zgłoszenia rozwiązania spółki do sądu rejestrowego oraz wyrejestrowanie jej z urzędu skarbowego

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania w razie zalegania z zapłatą czynszu

pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2009

Członkowi stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od uchwały zarządu stowarzyszenia do walnego zebrania członków stowarzyszenia

treścią a rt. 29 ust. 1 pkt. 2 Prawa o stowarzyszeniach sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia . Reasumując, jeżeli statut wprost nie przewiduje możliwości

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2011

W razie zmiany stosunków można żądać zamiany wyroku alimentacyjnego

Jestem matką trojga małoletnich dzieci. Wyrokiem sądu została mi ograniczona władza rodzicielska na wniosek mojego męża. Zamierzam wystąpić do sądu o przywrócenie władzy rodzicielskiej, ponieważ ustały przesłanki jej ograniczenia. Wyrokiem sądu

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2014

Uprawnienia konsumenta w razie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (wady rzeczy sprzedanej)

z art. 1 ust. 4 ustawy o sprzedaży konsumenckiej, do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (przepisów o rękojmi za wady rzeczy). Ustawę o sprzedaży konsumenckiej stosuje

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2009

Do pozwu o rozwód nie ma obowizku załączać zaświadczenia o dochodach

Chciałbym się dowiedzieć, czy w przypadku składania pozwu rozwodowego, jest konieczne załączenie zaświadczenia o dochodach?

Przepisy prawa nie wskazują w żaden sposób jakie należy załączyć do pozwu dokumenty (oprócz odpisu pozwu). Zgodnie z

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 stycznia 2010

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane

zabudowania niszczeją. Czy w takiej sytuacji można wycofać się z decyzji o zrzeczeniu się prawa do tego gospodarstwa i stać się ponownie jego współwłaścicielem?

W opisanego stanu faktycznego wynika, że po śmierci spadkodawcy zrzekł się Pan dziedziczenia

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Rozbiórka obiektu budowlanego objętego ochroną konserwatorską

zł., przez pracownika powiatowego nadzoru budowlanego, aczkolwiek zależy to od jego uznania, gdyż może uznać kwotę za niską i wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie karą grzywny w wymiarze maksymalnym - 5.000 złotych. Nie ma wzoru według którego

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2014

Przedawnienie roszczenia wynikającego z długów spadkowych

podał do inwentarza nieistniejące długi . Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe nie wiedząc o istnieniu innych długów , ponosi on odpowiedzialność za niespłacone długi tylko do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2013

Spadkobierca ustawowy, który nie otrzymał należnego mu spadku, może mieć roszczenie o zachowek

zabudowaniami. Wszyscy korzystają z tego majątku, oprócz mojej żony. Jak mamy dalej postępować aby skorzystać z dziedzictwa jej rodziców, czy mamy założyć sprawę o podział majątku, czy należy sie żonie jakieś pieniądze za wynajem mieszkań w kamienicy lub z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2009
« Poprzednia 1 … 116  |  117  |  118  |  119  |  120 … 253 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.