Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniosek zobowiazanego o obniżenie alimentów musi być umotywowany zmianą jego sytuacji

może wystąpić do sądu o obniżenie wysokości zasądzonych alimentów. Oczywiście musi być taki wniosek uzasadniony w odpowiedni sposób. Przyjmuje się, iż uzasadnione jest obniżenie wysokości orzeczonych alimentów w przypadku: gdy

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2006

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każdy kto ma w tym interes prawny

spadkowe uregulowane jest w art. 669 i następnych k.p.c. i toczy się zawsze na wniosek - nigdy z urzędu. Uprawnionym do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym jest każdy kto posiada interes prawny w takim rozstrzygnięciu

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 maja 2008

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może dotyczyć więcej niż jednego spadkodawcy

Czy ktoś z niżej wymienionych członków rodziny powinien być umieszczony razem ze mną w pozwie o stwierdzenie nabycia spadku i czy mogę wystąpić jednocześnie (w jednym pozwie) o nabycie po mamie i ojcu, czy muszą być oddzielne? Najpierw zmarła moja

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2010

Płatnik składek może złożyć wniosek do ZUS o dokonanie zwrotu nadpłaty składek

. Płatnik składek może również złożyć wniosek o dokonanie zwrotu, ustalonej we własnym zakresie nadpłaty. Zgodnie z art. 41 ust. 6 i 7a oraz art. 47 ust. 3 ustawy, płatnik składek, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Odrolnienie gruntu wymaga zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenego

ezwolenie na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu rolnego może być wydane tylko wtedy, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza taką możliwość. Takie uregulowanie prawne wynika z treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 marca 2008

Umowa przedwstępna w przypadku nabycia niewydzielonej działki gruntu

oczekiwaniu na zawarcie umowy przyrzeczonej kontrahentowi przysługuje odszkodowanie w ramach tzw. ujemnego interesu umownego, które obejmuje straty wynikłe z niedojścia do skutku umowy między stronami. Na te straty składają się: koszty zawarcia umowy, wydatki

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Prawo współmałżonka do składników objętych współwłasnością ułamkową są takie jak prawa współwłaściciela

gruntem to stanowią własność właściciela gruntu (w tym przypadku współwłaściciela). Przepis ten dopuszcza jednakże szczególne sytuację (na zasadach wyjątku), w których przyznaje roszczenia o przeniesienie własności gruntu. Jak wynika z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Podatek dochodowy z odpłatnego zbycia nieruchomości

prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 131, grunt ten zmieni

Słowa kluczowe: podatkowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 maja 2010

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wartość nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie

obowiązującym brzmieniem art. 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 maja 2010

Ponowne wszczęcie postępowania spadkowego

przebiegać autostrada i najmłodsza córka otrzymała wysokie odszkodowanie i nie uważa za stosowne z nikim się podzielić. Czy do pieniędzy zarobionych na odsprzedaży gruntów mają prawo pozostali członkowie rodziny (siostry i bracia)? Czy można zaskarżyć podział

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2007
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 … 253 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.