Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ponowny opis i oszacowanie nieruchomości w przypadku zmiany cen

zażalenia nie mogą być takie uchybienia przepisów postępowania, które nie naruszają praw skarżącego. Zatem nie może Pan zaskarżyć postanowienia o przybiciu z uwagi na różnicę wynikającą z wartości z opisu i oszacowania a dzisiejszej ceny rynkowej

Słowa kluczowe: opis i oszacowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Zobowiązani do alimentów w dalszej kolejności

do alimentów winna w pierwszej kolejności złożyć wniosek o wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego, a następnie zażądać wyrównania alimentów od zobowiązanych w dalszej kolejności (dziadków). Okoliczność, iż małoletni powód pobiera świadczenia z

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 kwietnia 2009

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku

prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Czyli złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku lub upływ terminu do jego złożenia sprawiają, iż od tej chwili spadkobierca odpowiada za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2010

Zażalenie na postanowienie ogłoszone na rozprawie

wyroku; jeżeli jednak odwołujący się złoży wniosek o sporządzenie na piśmie oraz doręczenie uzasadnienia wyroku, zażalenie można wnieść w terminie przewidzianym do wniesienia apelacji. Siedmiodniowy termin do złożenia zażalenia na

Słowa kluczowe: zażalenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 marca 2008

Służebność gruntowa nie wykonywana przez 10 lat wygasa

. 293 § 1 k.c. służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć. W opisanym zatem przypadku z mocy samego prawa służebność wygasła. Należy zatem złożyć odpowiedni wniosek do sądu wieczysto księgowego o wykreślenie z ksiąg wieczystych

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 stycznia 2009

Nie można wymeldować osoby faktycznie przebywającej pod określonym adresem

, trzeci nie chce jej odkupić ani wyprowadzić syna).

Kwestie związane z meldunkiem należą do prawa administracyjnego i regulowane są przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dalej ustawa). Zameldowanie w

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 kwietnia 2008

Rozwiązanie przez pracownika umowy zawartej na czas określony jest możliwe za zgodą pracodawcy

pracodawca, może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny lub czas nie określony. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Ustawodawca nie przewiduje zatem co do zasady możliwości wypowiedzenia umowy

Słowa kluczowe: rozwiązanie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 października 2007

Podział majątku wspólnego małżonków, może być także częściowy

podziału majątku wspólnego małżonków stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku, a dalej w myśl art. 688 k.p.c. o zniesieniu współwłasności. Zgodnie tymi przepisami, podział wspólnego majątku może nastąpić na podstawie umowy lub orzeczenia sądu. Z

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 stycznia 2010

Składanie fałszywych zeznań przez stronę

Czy powód, który jest przesłuchiwany przez sąd odpowiada za składanie fałszywych zeznań?

Co do zasady strony przesłuchiwane przez sąd bez odbierania przyrzeczenia. Zgodnie z art. 303 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), sąd przesługuje

Słowa kluczowe: cywilne prawo, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 30 maja 2006

Żądając zwrotu świadczenia pienieznego można żądać także odsetek i naprawienia szkody

odsetek za czas opóźnienia. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2009
« Poprzednia 1 … 103  |  104  |  105  |  106  |  107 … 253 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.