Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewezwanie strony
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie strony

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 40 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Niestawiennictwo strony na rozprawę sądową

dowodem posiłkowym, dopuszczalnym tylko wtedy, gdy nie można istotnych dla sprawy okoliczności wyjaśnić innymi dowodami, a w szczególności dowodami z dokumentów i zeznaniami świadków. Wezwanie strony w celu przeprowadzenia dowodu w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lutego 2011

Pozwanie niewłaściwej strony

winna się stawić. Jeżeli wezwanie dotyczy strony, może ona na posiedzenie sądowe stawić się sama lub ustanowić w tym celu pełnomocnika. W wezwaniu sądu powinno być pouczenie o skutkach niestawiennictwa strony (w przypadku świadków, sąd może nałożyć

Słowa kluczowe: interwenient, przypozwanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2007

Niestewiennictwo strony nie tamuje rozprawy

świadków. Wezwanie strony w celu przeprowadzenia dowodu w postaci jej przesłuchania nie ma rygoru obowiązkowego stawiennictwa, jak ma to miejsce w przypadku przesłuchania świadka lub biegłego. W tym przypadku stawiennictwo jest osobiste, co

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Nieuzasadnione wezwanie policji stanowi wykroczenie

złośliwości lub swawoli przy wprowadzaniu w błąd oraz chęć wywołania niepotrzebnej czynności. Wprowadzenie w błąd jest akcją celową, a więc odpowiedzialność jest ograniczona do działań cum dolo directo. Dodatkowymi znamionami strony podmiotowej są złośliwość

Słowa kluczowe: wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 października 2008

Wezwanie do zapłaty a ciężar dowodu

Otrzymałam z ZTM w maju przedsądowe wezwanie do zapłaty 110 zł za korzystanie z transportu miejskiego bez uprawnienia (bez biletu) w marcu 2007. W bieżącym roku nie byłam spisywana przez kontrolera z prostej przyczyny – mam, co miesiąc wykupiony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lipca 2007

Odstąpić od umowy sprzedaży sprzedawca możne tylko gdy strony to zastrzegły w umowie, albo gdy umowa nie jest jeszcze wykonana

gotówkę nie wiedziałem, że kupujący kilka dni po zawarciu umowy sprzedaży zaciągnie kredyt na refinansowanie zakupu samochodu. Obecnie otrzymałem od prawnika kupującego wezwanie do zapłaty kosztów kredytu (prowizji i odsetek). Czy w wyniku mojego

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2008

Dochodzenie roszczeń od najemcy po wygaśnięciu umowy najmu

strony, zgodnie z art. 675 § 3 k.c., domniemywa się, że przedmiot najmu został wydany najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku. Wezwanie do wydania przedmiotu najmu W przypadku zakończenia najmu winien Pan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2011

Śmierć pozwanego powoduje zawieszenie postepowania sądowego

Pozwana otrzymała wezwanie na rozprawę o eksmisje, lecz przed upływem terminu rozprawy zmarła. Czy w tej sytuacji może zapaść wyrok zaoczny (powód tego żąda), a jeżeli nie, to jakiego rozstrzygnięcia można się spodziewać?

Śmierć pozwanego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 marca 2011

Odpowiedź na pozew

sporządzać w dwóch egzemplarzach, gdyż jeden egzemplarz należy doręczyć stronie przeciwnej a jeden pozostaje w aktach sądowych. Jeżeli nie otrzymał Pan odpowiedzi na pozew oznacza to, że odpowiedź taka nie została złożona w sądzie, gdyż na pewno sąd wezwanie

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew, pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2006

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

potomstwa. Kilka dni temu dostałem wezwanie na przesłuchanie w charakterze strony wraz z odpisem pozwu. Jeden z akapitów tego wezwania mówi, że jednocześnie doręczając odpis pozwu zobowiązując do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni w dwóch

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew, rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.