Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewezwanie strony
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie strony

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 40 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pobyt pozwanego w zakładzie karnym nie wstrzymuje przeprowadzenia sprawy cywilnej

można istotnych dla sprawy okoliczności wyjaśnić innymi dowodami, a w szczególności dowodami z dokumentów i zeznaniami świadków. Wezwanie strony w celu przeprowadzenia dowodu w postaci jej przesłuchania nie ma rygoru obowiązkowego stawiennictwa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2013

Konieczność wskazania współuczestników w postępowaniu o eksmisję z lokalu mieszkalnego

wskazaną w art. 3 k.p.c., to na stronie ciąży obowiązek dowodowy (strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody). Opisane wezwanie sądu jest

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2009

Opróżnienie lokalu po wygasnięciu umowy najmu lokalu mieszkalnego

Jestem właścicielem mieszkania, które wynająłem na czas określony. W umowie najmu mieszkania znajduje się następujący zapis, że umowa yawarta została na czas określony do dnia 31.12.2010 z możliwością przedłużenia. Strony ustaliły, że do dnia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 marca 2011

Odpowiedź na odpowiedź pozwanego na pozew

Otrzymałem z sądu odpowiedź pozwanego na pozew. Czy na odpowiedź pozwanego piszę też odpowiedź do sądu, czy czekam na wezwanie sądu i w trakcie rozprawy udzielam odpowiedzi i wyjaśnień?

Złożenie przez pozwanego odpowiedzi na pozew jest jego

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 października 2008

Można żądać zwrotu pożyczki nawet jak nie było umowy pisemnej

wpłaty. Wezwanie takie najlepiej jest wysłać listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub doręczyć osobiście za pokwitowaniem odbioru (dla celów dowodowych). Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w takim wezwaniu, można sporządzić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2011

Nienależyte wykonanie umowy przez dewelopera

zapłaconej ceny wraz z ewentualnym odszkodowaniem (jak rozumiemy Pani zapłaciła za mieszkanie wraz z miejscem parkingowym). Brak reakcji ze strony developera będzie Panią uprawniał do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Wcześniejsze pisemne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 października 2006

Dochody ustalane w sprawie o alimenty

powyżej żądania strony, co oznacza, ze jeżeli sąd uzna roszczenie w pełni, zasądzi alimenty w kwocie 700 zł miesięcznie. Co do zasady zakres obowiązku alimentacyjnego (wysokość alimentów) zależy od dwóch czynników, tj. potrzeb małoletniego dziecka oraz

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 sierpnia 2007

Niedopłata ceny za zakup domu.

ogólnych. W pierwszej kolejności należy wezwać pisemnie kupującego do dokonania zapłaty wymagalnej wierzytelności (pozostałej części sprzedaży). Wezwanie do zapłaty winno zostać wysłane listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru (dla celów

Słowa kluczowe: cywilne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Dłuznik winien przechowywać pokwitowanie długu do końca okresu przedawnienia

Otrzymałam wezwanie do zapłaty z firmy windykacyjnej, której podstawą jest podobno nakaz zapłaty wydany przez sąd z datą 2 grudnia 2003 roku. Nie otrzymałam kserokopii nakazu tylko zestawienie. Prowadziłam działalność gospodarczą którą zakończyłam

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 czerwca 2009

Zakres umowy gwarancji

usługi została dostarczona karta gwarancyjna wraz z ogólnymi warunkami gwarancji, w której jest uszczegółowione, m.in. terminy realizacji, obciążenie kosztami za niezasadne wezwanie gwarancyjne, gdzie koszty dojazdu pokrywa Zamawiający powyżej 100 km itd

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.