Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewezwanie do zapłaty czynszu
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie do zapłaty czynszu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wezwanie do zapłaty nadpłaconego czynszu

Urzędu Gminy, sporządzone na piśmie wezwanie do zapłaty. Jeżeli pismo (wezwanie do zapłaty) będzie wysyłane za pośrednictwem poczty, warto wysłać je listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru (dla celów dowodowych). Przepisy nie określają żadnych…

Słowa kluczowe: wezwanie do zapłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2010

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania w razie zalegania z zapłatą czynszu

powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. W powyższej sprawie winna zatem Pani najpierw na adres zameldowania miejsca stałego najemcy wystosować pisemne wezwanie do zapłaty zaległych należności

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2009

Lokator nawet jak opuścił mieszkanie obowiązany jest do płacenia czynszu najmu

i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. W opisanym stanie faktycznym, sam fakt opuszczenia mieszkania przez lokatora nie zwalnia go z zapłaty należnego czynszu za najem lokalu, a

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Dochodzenie roszczeń od najemcy po wygaśnięciu umowy najmu

strony, zgodnie z art. 675 § 3 k.c., domniemywa się, że przedmiot najmu został wydany najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku. Wezwanie do wydania przedmiotu najmu W przypadku zakończenia najmu winien Pan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2011

Osoba opiekująca się małoletnim i wspólnie z nim zamieszkująca ma prawo do lokalu socjalnego

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym od około 30 lat (bezumowny najem lokalu od 11lat). Z powodu dramatycznej sytuacji finansowej (zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna bez prawa do zasiłku) nie opłacałam czynszu, jestem samotną matką i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2012

Przedawnienie roszczeń z tytułu najmu lokalu

Po siedmiu latach od śmierci mojego ojca, otrzymałam wezwanie do zapłaty zaległości za czynsz wynajmowanego przez niego lokalu użytkowego od gminy. Lokal był wynajmowany dwa lata przed śmiercią, więc te zaległości są sprzed 9 lat. Czy mogą mnie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010

Co zrobić ze współlokaorem, który nie chce płacić kosztów zwiazanych z utrzymaniem mieszkania

lokalu a następnie wezwać go na piśmie do zapłaty należnej kwoty. Wezwanie takie winno zostać sporządzone na piśmie i doręczone lokatorowi (współlokatorowi), a na kopii uzyskać potwierdzenie odebrania. W wezwaniu należy zakreślić termin do zapłaty, po

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2010

Zapłata należności głównej jako podstawa postępowania przeciwegzekucyjnego

Zalegałem z płaceniem czynszu za mieszkanie i sprawa trafiła do sądu, który w 2006 roku wydał wyrok - zapłata na rzecz wierzyciela należności głównej w wysokości 10 tys. złotych. Wyrok ma nadaną klauzulę wykonalności w lutym 2007. W czerwcu 2007

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Za zadłużenie lokalu mieszkalnego odpowiedzialność solidarną ponoszą wszystkie pełnoletnie osoby w nim zamieszkujące

decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego. W takim przypadku dyrektor oddziału regionalnego kieruje do sądu powszechnego pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego , orzeczenie o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, o wezwanie do udziału w

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lipca 2011

Eksmisja syna z mieszkania

. Powództwo o eksmisję należy złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego jest położona ta nieruchomość (art.37 k.p.c.). Do pozwu należy dołączyć wszelkie dowody w sprawie, w tym np. wezwanie do dobrowolnego opróżnienia lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 czerwca 2012
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.