Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewezwanie+do+naprawienia+szkody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+naprawienia+szkody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2470 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Postępowanie upadłościowe Amber Gold a sprawa karna - to dwa różne postępowania

działaniem doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonych. W toku tego postępowania karnego można żądać naprawienia szkody przez oskarżonego i to z jego majątku będą mogli zostać zaspokojeni pokrzywdzeni. Naszym zdaniem w sprawie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2012

Nie można żądać zapłaty od dłużnika przed terminem spełnienia świadczenia

w razie zwłoki dłużnika może Pan jako wierzyciel żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych za zwłokę w wykonaniu świadczenia. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: wierzytelność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2008

Odpowiedzialność za kradzież pojazdu z parkingu strzeeżonego

. Powinien Pan wysłać właścicielowi parkingu wezwanie do zapłaty, w którym winien Pan wskazać termin w jakim kwota ma być zapłacona (wartość szkody jaką Pan poniósł w związku z kradzieżą Pana pojazdu). Wezwanie należy wysłać listem poleconym za zwrotnym

Słowa kluczowe: umowa przechowania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2008

Postępowanie zabezpieczające w procesie karnym

- w razie popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę, przepadek przedmiotów lub nałożyć obowiązek naprawienia szkody albo orzec nawiązkę, może z urzędu nastąpić zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu oskarżonego. Postanowienie o

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2006

Udział w procesie karnym w charakterze pokrzywdzonego

karnego. Sąd orzekając karę wobec skazanego, może także orzec na Pana rzecz nawiązkę, czyli środek represyjno-odszkodowawczy. Jest to forma zobowiązania skazanego do naprawienia szkody jaką poniósł pokrzywdzony. Sąd może orzec nawiązkę w wysokości do

Słowa kluczowe: pokrzywdzony
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 października 2007

Powód cywilny w postępowaniu karnym

cywilną za szkodę. Może zatem pan oczekiwać na skazanie i wówczas z wyrokiem sądu karnego wnieść powództwo lub nie czekając na orzeczenie karne, dowodzić samodzielnie w procesie cywilnym powstanie szkody i obowiązek jej naprawienia przez pozwanego

Słowa kluczowe: adhezyjne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Wysokość wynagrodzenia stanowi informację prawnie chronioną

roszczeniem odszkodowawczym. Ma prawo żądać naprawienia szkody majątkowej na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. Może też domagać się odpowiedniego zadośćuczynienia pieniężnego. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 grudnia 2008

Skarga o wznowienie postępowania nie jest dopuszczalna w każdej sprawie

procesie, także od Skarbu Państwa, naprawienia szkody poniesionej wskutek wydania lub wykonania wyroku. Obecnie jedyną możliwość jaka Panu przysługuje (poza wznowieniem postępowania co do orzeczenia, na podstawie którego prowadzona była egzekucja

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2011

Przywłaszczenie sobie powierzonego mienia

ograniczenia lub grzywny, może zastosować wobec skazanego także jeden ze środków karnych przewidzianych w art.39 k.k. Przepis ten przewiduje możliwość zastosowania środka karnego w postaci naprawienia wyrządzonej szkody, co w tym wypadku będzie oznaczało

Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 lipca 2010

Prawa autorskie a dozwolony użytek

. Naruszenie praw autorskich, bez względu czy zrobi Pan to odpłatnie czy też nie powoduje po stronie autora lub wydawcy uprawnienie do żądania zaprzestania naruszania ich prawa, a jeżeli w wyniku naruszenia autor lub wydawca doznał szkody, do jej naprawienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2006
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 … 247 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.