Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewezwanie+do+naprawienia+szkody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+naprawienia+szkody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2470 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zawarcie umowy przyrzeczonej przed sądem

przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej). Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 stycznia 2009

Odroczenie przesłuchania w charakterze świadka

?

Każda osoba, która zostanie wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się do sądu i złożyć zeznania. Obowiązek stawiennictwa powstaje z chwilą, gdy świadek odbierze stosowne wezwanie albo gdy sąd na rozprawie zobowiąże go do stawiennictwa. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2012

Szkoda wyrządzona ruchem pojazdu mechanicznego

potwierdzają Pana wersję. Generalna zasada odpowiedzialności odszkodowawczej wyrażona w art. 415 k.c. stwierdza, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. W przypadku jednak szkody wyrządzonej przez ruch

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2008

Przedawnienie odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. w stosunku do członków zarządu

art. 4421 § 1 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2008

Kradzież energii elektrycznej jako dług spadkowy

wyczerpywać znamiona czynu zabronionego. Jednakże niezależnie od odpowiedzialności karnej sprawy takiego czynu, pokrzywdzony na drodze sądowej (w procesie karnym lub odrębnie w postępowaniu cywilnym) może żądać naprawienia szkody od sprawcy. Podstawą

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2006

Za korzystanie z cudzego utworu należy się odszkodowanie

dokonanego naruszenia. W tym zakresie osoba, które przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu może żądać wg. swojego wyboru albo naprawienia szkody na zasadach ogólnych (musi wykazać i udowodnić fakt poniesienia szkody, jej wysokość oraz

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Roszczenie odszkodowawcze w związku z wydaniem decyzji administracyjnej

się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Bieg przedawnienia przerywa się

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2006

Sprzedawca nie może sprzedać rzeczy nie należącej do niego

dokonanie zabezpieczenia przez prokuraturę majątku sprawcy celem zabezpieczenia na poczet wniosku o naprawienie szkody. Taki wniosek w trybie art. 46 § 1 k.k. Zgodnie z tym przepisem w razie skazania na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka obowiązek naprawienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Odpowiedzialność pełnomocnika w przypadku zawierania umowy kredytu

pełnomocnictwa, w braku potwierdzenia zawarcia tej umowy przez rzekomego mocodawcę, osoba, która zawarła umowę w cudzym imieniu, obowiązana jest do zwrotu tego, co otrzymała od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2009

Miejsce do parkowania nie jest parkingiem

należytej staranności wykonując umowę przechowania (odpłatną lub nieodpłatną) i w naszej ocenie nie ma podstaw do uchylenia się od odpowiedzialności za zaistniałą szkodę. Należy zażądać naprawienia szkody związanej z nienależytym wykonaniem umowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2006
« Poprzednia 1 … 6  |  7  |  8  |  9  |  10 … 247 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.