Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewezwanie+do+naprawienia+szkody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+naprawienia+szkody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2470 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo do działania w imieniu spółki jawnej

szybkiego zwrotu bezprawnie pobranych kwot tj. co ma być istotą powództwa? Chcę szybkiego i skutecznego procesu bez zwrotów przez sąd do uzupełnienia. Wcześniej wyśle wezwanie do zapłaty. W sądzie nie będę miał pełnomocnika.

Zgodnie z art. 29 § 1 k.s.h

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 grudnia 2009

Kara umowna w umowie przedwstępnej

istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2007

Uprawnienia strony umowy przedwstępnej w razie nie zawarcia umowy przyrzeczonej

postanowienia umowy przyrzeczonej). W przypadku, gdy osoba, która zawarła umowę przedwstępna uchyla się od zawarcia umowy właściwej, to zgodnie z art. 390 § 1 k.c. może Pani żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2008

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

nieruchomości powodowałoby możliwość żądania zapłaty zastrzeżonej na tą okoliczność kary umownej. Jeżeli jednak kara umowna nie została zastrzeżona to istnieje możliwość żądania naprawienia szkody powstałej na skutek nienależytego wykonania umowy na zasadach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Kradzież energii elektrycznej stanowi przestępstwo

przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. W postępowaniu karnym na sprawcę może zostać nałożony obowiązek naprawienia szkody, a jeżeli nie będzie można ustalić wartości poniesionej szkody, sąd może orzec o nawiązce na rzecz pokrzywdzonego (jest to

Słowa kluczowe: kradzież energii
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Uprawnienia inwestora w razie nie skończenia prac remontowych przez wykonawcę

otrzymała od niej na mocy umowy, sama zaś może żądać tego, co świadczyła oraz - niezależnie od powyższego - może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Kary umownej za nie wykonanie robót w terminie może Pani żądać jeżeli kara

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2008

Roszczenie o wykonanie umowy wzajemnej

zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Po bezskutecznym upływie terminu w wezwaniu do wykonania umowy (pod rygorem odstąpienia od niej przez Państwa z uwagi na zwłokę dłużnika

Słowa kluczowe: roszczenie, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007

Oszustwo w internecie

sprawcę ustalono, to także w sprawie karnej może Pan żądać naprawienia szkody tj. zwrotu zapłaconej kwoty. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: karne postępowanie, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Odwołanie pełnomocnika

takiej umowy (czynności) zależy od jej potwierdzenia przez mocodawcę czyli Pana. Brak potwierdzenia takiej umowy powoduje, że pełnomocnik obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości a forma aktu notarialnego

powoduje, że można jedynie żądać naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła, przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. W umowie przedwstępnej, strony mogą jednak odmiennie określić zakres odszkodowania (art. 390 § 1 kc). Porady prawne

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2007
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 … 247 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.