Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewezwanie+do+naprawienia+szkody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+naprawienia+szkody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2470 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W przypadku nie płacenia abonamentu RTV może być prowadzona egzekucja

Otrzymałam wezwanie do zapłaty abonamentu. Wysłałam list polecony do Bydgoszczy, w którym wyjaśniłam, że ostatnie 5 lat - byłam na rencie - zasiłku przedemerytalnym i ostatecznie na emeryturze. Do dziś nie otrzymałam odpowiedzi. Czy mogą w związku z

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Ustanowienie drogi koniecznej

Chcę zakupić działkę, która w planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona jako budowlana. Z racji tego, że działka znajduje się w drugiej linii zabudowy, nie mam bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a właściciele działek

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2007

Niedopuszczalność drogi sądowej stanowi bezwzględną przesłankę odwoławczą

k.p.c. (kodeksu postepowania cywilnego) do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy. Do spraw cywilnych Kodeks postępowania cywilnego zalicza sprawy z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Za zadłużenie lokalu mieszkalnego odpowiedzialność solidarną ponoszą wszystkie pełnoletnie osoby w nim zamieszkujące

decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego. W takim przypadku dyrektor oddziału regionalnego kieruje do sądu powszechnego pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego , orzeczenie o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, o wezwanie do udziału w

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lipca 2011

Wykreślenie hipoteki po spłacie długu

poniesionych szkód) może mieć Pan do developera, gdyż to jego działanie naraziło Pana na powstanie szkody (na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego). Porady prawne / Pomoc prawna Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 stycznia 2007

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego

właściwym jest sąd właściwości ogólnej przeciwnika. Wezwanie do próby ugodowej powinno zawierać zwięzłe oznaczenie sprawy, której ugoda ma dotyczyć. Musi ono ponadto odpowiadać wymogom przewidzianym dla każdego pisma procesowego (art. 126 i następne kpc

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Zapłata za umowę o dzieło, w razie braku współdziałania zleceniodawcy

listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru), wezwać zamawiającego do zapłaty zaliczki w odpowiedniej kwocie, wyznaczając mu czas w jakim będzie Pan oczekiwał tej zaliczki. Wezwanie winno także zawierać informację, że w razie bezskutecznego upływu

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 stycznia 2010

Przedawnienie roszczeń z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia społecznegp

Zawarłem w 2002 roku z NFZ umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Opłata składek odbywała się za pośrednictwem ZUS, który przyjmował moje deklaracje i na którego konto przelewałem pieniądze. W tym roku otrzymałem od ZUS wezwanie do zapłaty

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2011

Zapłata za wykonanie remontu budynku w razie śmierci wykonawcy

Mój ojciec prowadził działalność budowlaną, wykonywał remont budynku. Ojciec ciężko zachorował i na swojej ostatniej budowie już praktycznie nie był w stanie pracować, całą pracę wykonywał jego pomocnik. Z tego powodu doszło do opóźnień. Przed

Słowa kluczowe: roboty budowlane
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy

developerem ma Pan oświadczenie, że strony aktu poddają się egzekucji na jego podstawie (art. 777 k.p.c.), to wówczas wystarczy, że ten akt wraz z pozostałymi dokumentami (odstąpienie od umowy, oświadczenie o potrąceniu, wezwanie do zapłaty) skieruje Pan do

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 64  |  65  |  66  |  67  |  68 … 247 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.