Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewezwanie+do+naprawienia+szkody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+naprawienia+szkody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2470 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Koszty windykacji należności - czy można obciążyć nimi dłużnika?

dłużnika). Może on jednak żądać pokrycia takich kosztów opierając się na ogólnych przepisach prawa. Podstawą prawą żądania może być zarówno art. 415 kodeksu cywilnego (kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia) jak

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Roszczenie regresowe Zakładu ubezpieczeniowego wobec sprawcy szkody komunikacyjnej

stanie faktycznym wynika, że zachodzi jedna z opisanych przesłanek stąd roszczenie regresowe do sprawcy szkody jest jak najbardziej uzasadnione. W opisanej sytuacji jedyne co Państwo mogą zrobić, to zwrócić się do Zakładu ubezpieczeń z propozycją

Słowa kluczowe: roszczenie regresowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2010

Naprawienie szkody przez ubezpieczyciela nie musi oznaczać wypłaty środków pieniężnych

uprawniony do żądania zapłaty równowartości poniesionej szkody. Jednakże w opisanym stanie faktycznym zakład ubezpieczeń, powołując się na niemożność świadczenia w zakresie wykonania swojego zobowiązania, winien dokonać ubezpieczającego zwrotu pobranej

Słowa kluczowe: MTU, naprawienie szkody, OC, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012

Żądając potwierdzenia istnienia szkody ubezpieczyciel powinien wskazać okoliczności jej wystąpienia

Kilka dni temu otrzymałem pismo z firmy windykacyjnej o niezwłoczne wyjaśnienie przyczyny powstania szkody, która powstała w wigilię 2009 roku. Nie byliśmy w domu w tym okresie, gdyż wyjechaliśmy na wigilię do rodziny. Do swojego pisma firma ta

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 listopada 2012

Szkoda wyrządzona przez funkcjonariusza publicznego

uchyleniu mojego zakazu. Czy mogę kogoś postawić przed sadem i kogo i domagać się odszkodowania za poniesione straty (dojazd do granicy, powrót do domu)?

Może Pan domagać się naprawienia powstałej szkody. Podstawa prawna to art. 417 § 1 kc - Za szkodę

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2007

Roszczenie regresowe

kwoty. Gdyby Pani chciała od męża dochodzić całej kwoty musiałaby Pani udowodnić mężowi celowe działanie, ktore spowodowało powstanie szkody. art. 415 Kodeksu cywilnego - Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 września 2006

Wysokość odszkodowania za wyrządzoną szkodę

, obowiązany jest do jej naprawienia. Kwesta żądania odszkodowania obejmuje dwa elementy, tj. rzeczywistą szkodę oraz utracone korzyści. Tym samym poszkodowany musi wykazać rozmiar szkody, w obu zakresach. Zgodnie z art. 5 k. c. ciężar udowodnienia

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Umowy dzierżawy nie może dotyczyć każdej rzeczy

lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy dzierżawy , a Pan jako dzierżawca z tego tytułu poniósłby szkodę, wówczas może pan dochodzić naprawienia tej szkody bezpośrednio od wydzierżawiającego (nowego nabywcy). Naprawienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 marca 2011

Nie wykonanie umowy może nie być zakwalifikowane jako przestępstwo oszustwa

opisanym stanie faktycznym niewątpliwym jest fakt, iż po Pani stronie zachodzą przesłanki do domagania się naprawienia szkody na drodze cywilnej. Przesłaną roszczenia mogą być zarówno przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane jak i ogólne przepisy o

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2010

Odszkodowanie od gminy za zamkniecie ulicy w związku z przebudową

całkowicie uniemożliwiono dojście do budynku, ta że nie mogli by do Pana klienci wcale chodzić, wówczas są pewne podstawy do żądania odszkodowania. W takim przypadku musiałby Pan wezwać gminę do naprawienia szkody, a jeżeli by to nie poskutkowało…

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 247 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.