Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewezwanie+do+naprawienia+szkody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+naprawienia+szkody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2470 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Lokator nawet jak opuścił mieszkanie obowiązany jest do płacenia czynszu najmu

także uiszczenia zaległych opłat. Pan jako właściciel mieszkania powinien przesyłać na adres wskazany w umowie najmu odpowiednie wezwanie do zapłaty uiszczenia kolejnych czynszów, za kolejne miesiące, w których zgodnie z umową trawa najem lokalu. Jeżeli

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Przedawnienie roszczenia firmy telekomunikacyjnej

roszczenia. W odpowiedzi na takie wezwanie do zapłaty może Pan wskazać, że zgodnie z treścią art. 117 § 2 k.c. uchyla się Pan od zaspokojenia roszczenia korzystając z zarzutu przedawnienia. W sytuacji otrzymania orzeczenia sądu (gdyby powództwo zostało

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010

Wyzwiska pod adresem innej osoby stanowi przestępstwo zniewagi

Na dyskotece obraził mnie ochroniarz. Zwyzywał mnie wulgarnie, a ja chciałam tylko przejść i iść do domu. Ochroniarz także mnie popchnął . Ja mu dłużna nie byłam gdyż obraził mnie i moją rodzinę. Ochroniarz ten jest byłym policjantem i myśli, że mu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Ochrona przed egzekucją niezapłaconego rachunku telefonicznego

korzystania z nich w dalszym etapie postępowania. Chodzi o zarzuty znane mu w chwili wytoczenia powództwa. Co do informowania o postępowaniu, to musiał Pan otrzymywać wezwanie do zapłaty od wierzyciela a następnie musiał Pan otrzymywać na adres pod

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 maja 2007

Bezumowne przechowanie rzeczy - samochodu

musiałby Pan udokumentować, że szkodę Pan poniósł (szkoda faktyczna i utracone korzyści) oraz wykazać wielkość tej szkody. Proponowałbym do czasu zapłaty kosztów bezumownego przechowania nie oddawać pojazdu, gdyż na Panu jako przechowawcy (nawet bezumownym

Słowa kluczowe: umowa przechowania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2007

Stroną umowy przechowania jest składający oraz przyjmujący na przechowanie

mowa w art. 461 k.c. Zgodnie z tym przepisem zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2011

Zakres umowy gwarancji

usługi została dostarczona karta gwarancyjna wraz z ogólnymi warunkami gwarancji, w której jest uszczegółowione, m.in. terminy realizacji, obciążenie kosztami za niezasadne wezwanie gwarancyjne, gdzie koszty dojazdu pokrywa Zamawiający powyżej 100 km itd

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2011

Kiedy pracodawca zmniejszy wypłatę

tego prawo?

Z opisanego stanu faktycznego nie do końca można wiedzieć jakie były okoliczności wystąpienia szkody w postaci kradzieży pieniędzy, stąd nie da się precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Co do zasady pracodawca ma obowiązek wypłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 stycznia 2009

Wydanie auta w stanie niezgodnym z zamówieniem

możliwości. W celu skorzystania z tego prawa konieczne jest pisemne wezwanie sprzedającego do wydania Panu pojazdu zgodnego z zamówieniem (umową), zakreślając mu odpowiedni termin do dostarczenia pojazdu wolnego od wad i zgodnego z zamówieniem. Po

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 listopada 2006

Niezapłacony przejazd komunikacją miejską

rozpatrzony odmownie. Po ośmiu miesiącach dostałem wezwanie do zapłaty i to na większą sumę, w wysokości 200 zł. Stwierdzono, że jak nie zapłacę w ciągu 10 dni to dojdą koszty egzekucyjne. Nie zamierzam płacić ponieważ to ja czuję się osobą pokrzywdzoną przez

Słowa kluczowe: przewóz, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 49  |  50  |  51  |  52  |  53 … 247 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.