Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewezwanie+do+naprawienia+szkody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+naprawienia+szkody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2470 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Związek przyczynowy pomiedzy zdarzeniem a wystąpieniem szkody jest podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej

szkody na osobie, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

Doręczanie pism w postępowaniu sądowym

swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Jeżeli zatem szkoda została Pani wyrządzona z winy Poczty Polskiej, to na podstawie art. 415 kc może Pani dochodzić naprawienia tej szkody. Musi jednak Pani wykazać rozmiar poniesionej

Słowa kluczowe: doręczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 lutego 2007

Oszustwo czy niewykonanie umowy

postępowania karnego, w toku tego postępowania zgodnie z treścią art. 46 § 1 k.k. może Pan żądać naprawienia szkody. Zgodnie z tym przepisem w razie skazania sąd na wniosek pokrzywdzonego orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lipca 2012

Jak dochodzić roszczeń w przypadku przywłaszczenia lub zniszczenie mienia

przystąpieniem do działań na drodze prawnej winien Pan wezwać nabywcę do wydania Panu rzeczy stanowiących Pana własność. Wezwanie takie winien Pan doręczyć tej osobie na piśmie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), wyznaczając termin do dobrowolnego wydania

Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010

Roszczenie wobec gminy za opóźnienie w zbyciu nieruchomości

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Prawo zastawu na rzeczach wniesionych do wynajmowanego lokalu

się one bezwartościowe, a powstała szkoda jest skutkiem zawinienia po stronie Wynajmującego. Zatem podstawą do żądania naprawienia szkody jest art. 415 kc, który mów, że kto ze swej winy wyrządzi drugiemu szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2006

Wszczęcie postępowania karnego nie przerywa biegu przedawnienia

roszczenia nie uległ przerwaniu, tym samym w przypadku roszczenia z 2002 roku, upłynął 3 letni okres przedawniania roszczenia w 2005 roku. Oczywiście w przypadku przestępstwa może Pan w postępowaniu karnym domagać się naprawienia szkody

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 marca 2008

Szkoda komunikacyjna wynikająca z oblodzonej drogi dojazdowej

zarządza wspólnota, odpowiedzialny jest zarząd). Reasumując w powyższej sprawie winien Pan wystosować odpowiedź do zarządcy (wspólnoty), żądając naprawienia szkody. Oczywiście zarządca może mieć odmienne stanowisko w tej sprawie, co może

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 stycznia 2008

Umowa przedwstępna a list intencyjny

umowę przedwstępną ma to istotne znaczenie dla dalszych skutków prawnych, że na podstawie art. 390 § 1 Kc – jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła

Słowa kluczowe: umowa, umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 czerwca 2006

Odpowiedzialność administratora serwisu internetowego za publikację treści pomawiającą osobę trzecią

chodzi o zakres odpowiedzialności cywilnej, to odpowiedzialność ta będzie opierać się na treści art. 415 k. c. zgodnie z którym, ten kto drugiemu wyrządził szkodę ze swojej winy zobowiązany jest do jej naprawienia. Czyli taka odpowiedzialność uzależniona

Słowa kluczowe: pomówienie, zniesławienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 … 247 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.