Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewezwanie+do+naprawienia+szkody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+naprawienia+szkody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2470 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rejestracja współwłasności samochodu

spisać umowę kupna-sprzedaży?

Samochód tak jak każda inna rzecz może stanowić współwłasność. Współwłasność może być w częściach równych lub jeden ze współwłaścicieli może mieć większy udział we własności od pozostałych. Do zarejestrowania

Słowa kluczowe: rejestracja pojazdów
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 stycznia 2007

Kwalifikacja prawna bójki i pobicia

przygotowawczego jest ustalenie czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo), a także utrwalenie dowodów, zatrzymanie sprawcy itd... Co do prowadzenia postępowania przygotowawczego z urzędu... Art. 158 § 1 kk jest przestępstwem

Słowa kluczowe: bójka, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 24 stycznia 2007

Spółka cywilna ze wspólnikiem obywatelem EU

gospodarczej prowadzonej przez odpowiedni organ gminy. Do rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał. Każdy wspólnik odpowiada solidarnie za zobowiązania spółki, bez ograniczenia, całym swoim majątkiem. W przypadku gdy cudzoziemiec chciałby

Słowa kluczowe: spółka cywilna
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2007

Zmiana imienia ojca dziecka w akcie urodzenia

stanu cywilnego. Zgodnie z art. 42 ust. 2 prawa o aktach stanu cywilnego - jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa, wpisuje się do aktu urodzenia dziecka jako imię ojca — imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka

Słowa kluczowe: akta stanu cywilnego
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 lutego 2007

Zwrot zaliczki w razie odstąpienia od umowy

. 65 kc (kodeksu cywilnego), tzn. zachowanie stron należy tłumaczyć stosownie do okoliczności, z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego oraz ustalonych zwyczajów, badając raczej jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, niż jej dosłowne brzmienie

Słowa kluczowe: zaliczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 marca 2007

Podział majątku w razie rozowdu Polski z cudzoziemcem

. Mieszkamy w domu, który jest własnością mojego męża. Dom jest na kredyt, który jest wciąż spłacany. Ja dokładam swoją część do rachunków.

W Pani przypadku zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo prywatne międzynarodowe. Art. 18 w/w ustawy stanowi

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 marca 2007

Renta planistyczna

w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Rentę planistyczną pobiera gmina dopiero wtedy, gdy właściciel zbywa w

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 maja 2007

Bezczynność organów administracyjnych nie stanowi samodzielnej przesłanki odpowiedzialności za wykroczenie

wykroczenia inne niż ścigane na żądanie pokrzywdzonego, pokrzywdzony może samodzielnie wnieść wniosek o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy, jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia o wykroczeniu organu uprawnionego do występowania w tych sprawach w

Słowa kluczowe: skarga, wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 czerwca 2007

Przeszkody w zawarciu małżeństwa z krewnym

wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, zarówno prawego pochodzenia, jak i naturalnymi, § 2 w linii bocznej nieważne jest aż do czwartego stopnia włącznie. Także i w świetle prawa kanonicznego Państwa pokrewieństwo nie jest przeszkodą w zawarciu małżeństwa

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Auto kupione od osoby nie będącej jego właścicielem

dokonać rejestracji pojazdu. W opisanej sytuacji doszło do uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa (twierdzi Pan, że umowa została podrobiona) i powinny zostać o tym fakcie powiadomione organy ścigania, przy czym Pan w tym postępowaniu będzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2007
« Poprzednia 1 … 241  |  242  |  243  |  244  |  245 … 247 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.