Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewezwanie+do+naprawienia+szkody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+naprawienia+szkody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2470 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

rzeczy nabyte przez każdego ze współmałżonków po powstaniu rozdzielności majątkowej, wchodzić będą do majątku odrębnego każdego z małżonków, a tym samym wierzyciel jednego z małżonków nie będzie mógł żądać spłaty zobowiązania z tych przedmiotów

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 listopada 2007

Nie każda darowizna zwolniona jest z podatku od spadków i darowizn

Otrzymałem darowiznę pieniężną od siostry w kwocie 100,000 zł. Transakcja została potwierdzona umową i zgłoszona do urzędu skarbowego. W listopadzie br. roku urząd skarbowy wszczął postępowanie w celu naliczenia podatku od kwoty 50.000 zł

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2007

Zasady wstrzymania lub zmniejszenia emerytury ze względu na dodatkowy dochód

) pracy, służby lub działalności. Ponadto emeryt i rencista zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. Oprócz emeryta obowiązek ten ciąży na zakładzie pracy, który zawiadamia

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2008

Zarządzanie wspólną nieruchomością bez umowy

jakiś akt prawny, który zmusiłby do podpisania umowy między mną, a pełnomocnikiem spółki, która zarządza nieruchomością? Jeżeli tak, to w jaki sposób powinno odbyć się spisanie umowy?

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku, o własności

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Wynagrodzenie za pracę wypłacane na wspólny rachunek bankowy współmałżonków

spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. Wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia za pracę (art. 86 § 3 k.p.) ma ściśle

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lutego 2008

Ukaranie za nie podanie danych osoby kierującej pojazdem uwiecznionej na zdjęciu z fotoradaru

udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów. Ponadto kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania co do tożsamości

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 lutego 2008

Wniosek pozwanego o separację zamiast orzeczenia rozwodu

złożyć wniosek o separację na tym etapie rozprawy sądowej? A jeżeli tak, to czy wniosek winien być złożony pisemnie i przesłany do sądu przed terminem posiedzenia sądu, czy wystarczy złożenie go w trakcie rozprawy sadowej? Czy jest taka w ogóle możliwość

Słowa kluczowe: rozwód, separacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 marca 2008

Nie można wymeldować osoby przebywającej w zakładzie karnym bez zgody tej osoby

zamieszkiwanie tam na pobyt czasowy. Tym samym wyłączony jest obowiązek takiej osoby do wymeldowania się z miejsca stałego zamieszkania, z uwagi na nie przebywanie w miejscu stałego zameldowania. Nie ma zatem także przesłanek do wymeldowania takiej osoby z

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 kwietnia 2008

Poręczyciel kredytu nie nabywa własności nieruchomości zabezpieczonej hipoteką

, że bank proponuje wystawienie domu na sprzedaż poprzez egzekucję komorniczą, ja z kolei chciałbym uniknąć takiej sytuacji, w wyniku której dom trafiłby w ręce innej osoby.

Poręczając spłatę kredytu, zobowiązał się Pan wobec banku, do spłaty

Słowa kluczowe: poręczenie, umowa poręczenia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Nie można wymeldować osoby faktycznie przebywającej pod określonym adresem

, trzeci nie chce jej odkupić ani wyprowadzić syna).

Kwestie związane z meldunkiem należą do prawa administracyjnego i regulowane są przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dalej ustawa). Zameldowanie w

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 194  |  195  |  196  |  197  |  198 … 247 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.