Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewezwanie+do+naprawienia+szkody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+naprawienia+szkody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2470 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ograniczenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pracodawcy

przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia. Przyczynienie się pracodawcy do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów może polegać m.in. na niewłaściwej organizacji pracy, braku odpowiedniego nadzoru i kontroli, powierzeniu pracy osobom nie

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 października 2007

Plagiat jest przestępstwem

skutków naruszenia, a także naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w

Słowa kluczowe: autorskie prawo, plagiat
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2007

Zwrot zaliczki w związku z rozwiązaniem umowy

również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Na tej podstawie można żądać zwrotu przekazanej zaliczki. Gdyby jednak zamiast zaliczki przy zawarciu umowy przekazany został zadatek, to w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo

Słowa kluczowe: zadatek, zaliczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2006

Umowa developerska

strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej w zakresie tzw. ujemnego interesu umownego. Jednakże z godnie z

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 marca 2008

Deweloper odpowiada za wykonanie budynku zgodnie z odpowiednimi przepisami i projektem budowlanym

zgodnie z art. 566 § 1 k.c. jeżeli ponieśli Państwo szkodę w związku z tą wadą (np. konieczność wynajmu lokalu mieszkalnego na czas usunięcia wady)przysługuje Państwu prawo do domagania się naprawienia takiej szkody. Reasumując, w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2013

Zatarcie skazania w przypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności

skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5 (obowiązek naprawienia szkody). Z powyższego przepisu wynika, że w opisanym stanie

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 lutego 2009

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas określony

dostawca usług, winien żądać zapłaty od działającego bez umocowania w Pana imieniu najemcy, który jest zobowiązany do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2009

Jak ominąć pośrednika w obrocie nieruchomościami?

postanowień umownych przez którąkolwiek ze stron, druga strona może żądać naprawienia szkody jaką poniosła tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę. Taka odpowiedzialność może powstać zwłaszcza w przypadku, gdy klient

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011

Podrabianie produktów innego przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych; wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych; zasądzenia odpowiedniej sumy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2010

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanej nieruchomości

kupujący poniósł w związku z zawartą umową. Ewentualna odpowiedzialność może być dochodzona na podstawie art. 415 k.c. (kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia).

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 12  |  13  |  14  |  15  |  16 … 247 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.