Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewezwanie+do+naprawienia+szkody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+naprawienia+szkody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2470 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne

naprawienia szkody na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi, z zastrzeżeniem wartość rynkowa nieruchomości. Odpowiadając wprost na Pańskie pytanie, nie ma przepisu szczególnego

Słowa kluczowe: wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 listopada 2008

Wkład wspólnika do spółki cywilnej w postaci świadczenia usług, nie stanowi wykonania zlecenia bez wynagrodzenia

§ 3 k.c.), w tym żądania naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Nie można na forum internetowym zamieszczać danych osobowych innych osób

naruszenia żądania naprawienia szkody lub zadośćuczynienia. Zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego każda osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2012

Odpowiedzialność pracownika zatrdunionego na umowę zlecenie za szkodę wyrządzoną pracodawcy

. Zgodnie z ogólną regułą odpowiedzialności, ten który ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia (art. 415 kodeksu cywilnego). W celu pociągnięcia Pana do odpowiedzialności cywilnej na podstawie tego przepisu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lipca 2006

Umowa sprzedaży mieszkania zawarta przez pełnomocnika

do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu. Jednak zgodnie z art. 105 Kc, jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy

Słowa kluczowe: pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Umowa przedwstępna nie jest umową rozporządzającą nieruchomością

przedwstępną. W przypadku, gdy nie dokona Pan zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona będzie mogła z tej umowy wywodzić odpowiednie skutki prawne, jak zwrot wpłaconej zaliczki bądź zadatku, a także naprawienia szkody jaką poniosła, licząc na zawarcie umowy

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2008

Błąd w sztuce lekarskiej

może wchodzić odpowiedzialność cywilna odszkodowawcza. Podstawą odpowiedzialności są przepisy dot. odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę – art. 415 K. c. (Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia). W razie

Słowa kluczowe: błąd lekarski, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 czerwca 2006

Odsetki należne od dłużnika w przypadku opóżnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego

wysokości 50 zł. Do wniosku należy dołączyć akt notarialny, w którym dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji sądowej na jego podstawie, a także inne dowody potwierdzające nie wywiązanie się dłużnika ze swojego zobowiązania (wezwanie do zapłaty

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010

Pozew do sądu na niesolidną firmę

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli chodzi

Słowa kluczowe: pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2007

Obowiązek do zachowania tajemnicy zakładu pracy

Zatrudniałem pracownika, który po rozwiązaniu umowy o pracę przeszedł do konkurencji. Teraz mając wiedzę o moich klientach, o tym jakie mamy procedury wykorzystuje te informacje u nowego pracodawcy. Czy pracownik taki może zostać jakoś pociągnięty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 … 247 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.