Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewezwania do zapłaty
Wyszukiwana fraza:

wezwania do zapłaty

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 53 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot kwoty przyjętej do depozytu

odsetki ustawowe przysługiwać będą Pana wujkowi od chwili wezwania Pana do zwrotu depozytu. Podstawowa jednak sprawa to określenie charakteru otrzymanych pieniędzy. Jeżeli udokumentuje Pan, iż środki uzyskał Pan na pokrycie kosztów (np. zeznania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 maja 2007

Klasyfikacja kredytu do sytuacji starconej

rozumieć już jako wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty, czy złożenie samego wniosku do komornika?

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 roku, w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2009

Przedawnienie roszczenia związanego z jadą na gapę

dla roszczeń z tytułu zapłaty biegnie od dnia zapłaty, a gdy jej nie było - od dnia, w którym powinna była nastąpić. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 sierpnia 2010

Dochodzenie roszczeń od najemcy po wygaśnięciu umowy najmu

wezwania na oba adresy, tzn. tam gdzie najemca faktycznie zamieszkuje oraz na adres jego zameldowania. Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego Wynajmujący może także żądać zapłaty odszkodowania za okres, gdy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2011

Niedopłata ceny za zakup domu.

ogólnych. W pierwszej kolejności należy wezwać pisemnie kupującego do dokonania zapłaty wymagalnej wierzytelności (pozostałej części sprzedaży). Wezwanie do zapłaty winno zostać wysłane listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru (dla celów

Słowa kluczowe: cywilne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Podatek od dochodu związanego ze sprzedażą wykupionego lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

, podatnik będzie zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Sprzedaż nieruchomości lub praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a)-c) po tym terminie, nie będzie podlegać podatkowi dochodowemu od

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 maja 2010

Ugoda z wierzycielem

wierzyciela za przedłużenie postępowania. Przesłanie wezwania do zapłaty jest pierwszym elementem przygotowującym do złożenia pozwu w sądzie o zapłatę. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty, wierzyciel może…

Słowa kluczowe: ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 grudnia 2006

Data pewna a przestępstwo wypełniania blankietu opatrzonego cudzym podpisem

W sporze finansowym przed sądem grodzkim powód przedstawił dowód w postaci wezwania do zapłaty dopisując nad moim podpisem złożonym in blanco, treść wezwania i datę. Mam trudności z udowodnieniem okoliczności, w wyniku których wszedł w posiadanie

Słowa kluczowe: data pewna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2007

Windykacja kary za nieoddaną książkę

Otrzymałam dwa wezwania do zapłaty z firmy windykacyjnej, jedno dotyczy nie oddania książki do biblioteki (minęło 15 lat) i drugie dotyczy innej książki (minęło 12 lat). Z kilkanaście lat temu pamiętam, że w sprawie jakiegoś wyjaśnienia byłam w

Słowa kluczowe: przedawnienie, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 października 2007

Podział długu na dwie części

za niego. Sprawę do sądu może Pan wnieść już teraz (po wysłaniu wezwania do zapłaty) o zapłatę tej kwoty której on nie uiścił. Być może zmobilizuje go to do zapłaty a po drugie dużo prościej jest egzekwować mniejsze kwoty, tym bardziej że…

Słowa kluczowe: dłużnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.