Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewarunki pracy
 
Wyszukiwana fraza:

warunki pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 87 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uciążliwy zakład w sąsiedztwie

, dla większych zgrupowań - 20 m. W przypadku prowadzenia demontażu pojazdów, szczegółowe warunki określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 września 2007

Sprzeciw sąsiada przy rozbudowie sąsiedniej nieruchomosci

budynku i urządzeń terenowych od granic działki i od zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych, określone w rozporządzeniu, a także w przepisach odrębnych, w tym higienicznosanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2007

Zniesienie alimentów na dziecko

podjęło regularnej pracy.

Zgodnie z przepisami prawa, rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Zgoda na odbywanie nauki nie jest tożsama ze skierowaniem na studia

przypadkach, gdy żołnierz na pobieranie nauki uzyskał zezwolenie dowódcy jednostki wojskowej, przy czym Minister Obrony Narodowej określa, jaka pomoc może być udzielana żołnierzom zawodowym pobierającym naukę, oraz warunki jej otrzymywania w drodze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 października 2008

Przystapienie do umowy najmu lokalu komunalnego

lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Żądanie wyższych alimentów musi być uzasadnione

uzasadnione jest podniesienie wysokości orzeczonych alimentów w przypadku gdy poprawiła się sytuacja majątkowa zobowiązanego np. z uzyskuje wyższe wynagrodzenie z tytułu pracy, niż w chwili orzekania, albo pozyskał dodatkowe źródło dochodów, otrzymał spadek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Ryczałt na jazdy lokalne udzielany pracownikowi przez pracodawcę

lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, może być jedynie pracodawca i pracownik. Pracownikiem w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 lipca 2010

Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa rolnego

są trwale niezdolni do pracy. (art. 1059 Kodeksu cywilnego). W przypadku, gdy pozostali spadkobiercy nie spełniają warunków do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, przysługuje im względem spadkobiercy, które takie warunki

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2006

Oszustwo

pracy (odpowiednie warunki pogodowe), mimo że umowa pisemna nie została jeszcze przygotowana. Zleceniodawca zwlekał z jej przygotowaniem. Po kilku dniach pod błahym pretekstem kazał mi się zabrać z terenu budowy. Wystawiłem fakturę ale za nią nie

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 grudnia 2009

Świadczenie urlopowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

świadczenie - wg starego czy wg nowego regulaminu?

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, oraz zasady przeznaczania

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 marca 2010
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.